Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 24. septembra 2019 od 06:40 h do 15:50 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom

  • celá ul. Tichá
  • celá ul. Vrbovecká
  • časť ul. Kapušianska od 78 - 128 - párne a 121 - 155 - nepárne

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

3.9.2019 15:15