Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 03. júla 2019 od 08:20 h do 14:30 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • Ul. SNP č.d. 6634, 6650/105, 103, 97 - 89 nepárne, 89D, 85, 83, 81, 5941, 5833, 3843, 5998, 6351, 62, 56, 48 - 40 - párne a parely č. 1755/17, 1755/14, 1700/64, 1700/72

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

10.6.2019 8:23