Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 27. júna 2019 od 08:10 h do 17:00 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

 • Ul. 9. mája - č.d.1 - 39 - nepárne a č.d. 18, 20
 • Ul. Eda Urxa - č.d. 1 - 15 nepárne, 2 - 12 - párne
 • Ul. Dr. Vlada Clementisa - č.d. 1
 • Ul. J. Fándlyho - č.d. 1 - 15 - nepárne, 2 - 12 - párne
 • Ul. Janka Borodáča - č.d. 2 - 24 - párne
 • Ul. Krátka - č.d. 1 - 11 - nepárne, 2 - 8 - párne
 • Ul. Lúčna - č.d. 1 - 17 - nepárne, 2 - 20 - párne
 • Ul. Martina Benku - č.d. 1 - 21 - nepárne, 2 - 12 - párne
 • Ul. Miloša Uhra - č.d. 1 - 15 - nepárne, 2 - 12 - párne
 • Ul. Partizánska - č.d. 27, 33 - 43 - nepárne
 • Ul. Samuela Tomášika - č.d. 3, 2 - 18 - párne
 • Ul. Široká - č.d. 1, 12, 14
 • Ul. Úzka - č.d. 1, 2, 4
 • Ul. Vila - Real - č.d. 1 - 11 - nepárne

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

7.6.2019 22:38