Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 01. júla 2019 od 07:40 h do 15:30 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • Ul. SNP č.d. 1,7 – 59 – nepárne, 65-79 – nepárne, 2 – 42 – párne, a č.d. 3963, 5723, 6751/301 a parcely č. 359, 355/3 a 340/2
  • Ul. Štefana Fidlíka č.d. 34 – 64 – párne a 39-71- nepárne

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.
 

7.6.2019 22:26