Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie elektrickej energie v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 01. júla 2019 od 07:00 h do 16:30 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektrickej energie v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • Ul. Partizánska č.d. 28 - 64 - párne, 61 - 79 - nepárne a č.d. 51, 49, 47 a 91
  • Ul. Dr. Vlada Clementisa č.d. 4 - 46 - párne a 3 - 13 - nepárne
  • Ul. Laca Novomeského č.d. 3, 4, 6 a 8
  • Ul. Široká č.d. 6552 a 2 - 10 - párne
  • Ul. Pavla Horova č.d. 5 - 35 - nepárne a 6 - 36 - párne, ul. SNP č.d. 3

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

7.6.2019 22:19