Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 7. augusta 2018 od 08:00 h do 14:00 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste
Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom - ul. Štefanikova č.d. 1, č.d. 2, č.d. 4, č.d. 6, č.d. 8, č.d. 10, č.d. 12, č.d. 14, č.d. 16, č.d. 18, ul. Špitálska č.d. 5, športová hala
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná
dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

11.7.2018 16:09