Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 11. júna 2019 od 08:20 h do 13:30 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • ul. Petra Jilemnického č.d. 99 - 57 - nepárne
  • ul. Okružná - parcela č. 4643
  • ul. Fr. Kráľa č.d. 82, 80, 57, 76 - 36 - párne, 3836

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

13.5.2019 9:25