Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 16. mája 2019 od 08:10 h do 14:50 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • Mlynská 0 Michalovce, ČOM: 0001436373, EIC: 24ZVS0000743201O
  • Pri mlyne 0 Michalovce, ČOM: 0001297205, EIC: 24ZVS0000662635S
  • Pri mlyne 5703 Michalovce, ČOM: 0001377252, EIC: 24ZVS0000708184Y
  • Pri mlyne 4718/33 Michalovce, ČOM: 0001301583, EIC: 24ZVS00006647906

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

12.4.2019 13:39