Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 15. mája 2019 od 07:00 h do 18:00 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom

  • ul. P. I. Čajkovského č. 4 - 34 - párne, 9 - 19 - nepárne
  • ul. Fraňa Kráľa č. 1 - 21 - nepárne, 2 - 36 - párne
  • ul. Jána Jesenského č. 2, 4
  • ul. A. S. Makarenku č. 1

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

12.4.2019 13:32