Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 6 mája 2019 od 06:50 h do 18:30 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • ul. P. I. Čajkovského č. 4 - 34 - párne, 9 - 19 - nepárne
  • ul. Pri sýpke č. 2 - 14 - párne, 5 - 17 - nepárne
  • ul. Petra Jilemnického č. 1 - 35 - nepárne, 2 - 30 - párne, 55 - 47 - nepárne, 43, 39, 5749
  • ul. Kpt. Nálepku 14

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

9.4.2019 8:53