Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 31. júla 2018 od 08:10 h do 14:00 h

V uvedenom termíne a case je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste
Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom - ul. Volgogradská č. d. 6, č. d. 8, č. d. 10, č. d. 12, ul. Jána Hollého č. d. 64-78 (párne čísla domov), ul. Moskovská č. d. 7, č. d. 9.
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná
dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

11.7.2018 15:59