Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v mesťe Michalovce sa uskutoční

dňa 05. marca 2019 od 08:10 h do 16:30 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • ul. Professora Hlaváča 26

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác

8.2.2019 13:40