Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 2. augusta 2018 od 08:10 h do 14:00 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste
Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom - ul. Gorazda Zvonického, ul. P.O.Hviezdoslava č.d. 15B
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná
dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Lokalita

GPS:
N 48.76651814367394 / E 21.90566188536377

11.7.2018 15:48