Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 28. novembra 2019 od 07:40 h do 14:30 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • Ul. Námestie osloboditeľov č.d. 24, 26, 30, 66, 64, 62, 3854, 15, 40
  • Ul. Pasáž č.d. 4
  • Ul. Jaroslawská č.d. 914/1

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

8. 11. 2019 13:56