Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25

Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

5. 2. 2018 10:19