Predaj pozemku v k.ú. Stráňany

Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať pozemok v k.ú. Stráňany ako prípad osobitného zreteľa. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.6.2018 14:08