POLYFUNKČNÉ CENTRUM - Ul. Sobranecká

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí konania a nariadení ústneho pojednávania o predĺžení platnosti stavebného povolenia vo veci "POLYFUNKČNÉ CENTRUM - objekt SO 01 Ul. Sobranecká, Michalovce Michalovce, Sobranecká cesta". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

7.3.2019 13:53