Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Mesto Michalovce, Ozbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja zverejňuje oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 — 2027".

21. 5. 2020 22:44

 

Súbory / prílohy