Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019

Mesto Michalovce zverejňuje "Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na I. polrok 2019". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

6.2.2019 16:40