Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Mesto Michalovce, ako dotknutá obec, v súlade s 29 ods. $ zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informuje verejnosť  a zverejňuje Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti   - Inteligentné inovácie v spoločnostio MICHATEK, k.s.

8.7.2019 10:49