Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Mgr. Monika Bežovská, Záhradná 1930/4, 071 01  Michalovce - Rodinný dom.

29. 6. 2020 13:13

 

Súbory / prílohy

Názov
Oznámenie