Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Martin Peňťa

Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martin Peňťa. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

13.9.2018 8:07