Odstránenie nefunkčných a skorodovaných stĺpov miestneho rozhlasu na území mesta Michalovce

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje verejnú vyhlášku vo veci "Odstránenie nefunkčných a skorodovaných stĺpov miestneho rozhlasu na území mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

8.3.2018 15:26