Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce - Pozemok Ul. Samova – Svätoplukova

Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce.

26. 6. 2020 13:00

 

Súbory / prílohy