Obnova obalových konštrukcií bytového domu Konečná č. 6, 8

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje kolaudačné rozhodnutie vo veci "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Konečná č. 6, 8, Michalovce Michalovce, Konečná 6, 8". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

15.3.2019 11:31