Obnova obalových konštrukcií bytového domu

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením vo veci "Obnova obalových konštrukcií bytového domu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

10.8.2018 9:29