Obnova bytového domu ul. Kpt. Nálepku 1058

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatý kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Obnova bytového domu ul. Kpt. Nálepku 1058, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.2.2019 14:41