Obnova bytového domu

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Obnova bytového domu".

20. 5. 2020 11:45

 

Súbory / prílohy