Obchodná verejná súťaž: Predaj pozemkov

Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta: Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

19. 1. 2018 14:46