Obchodná verejná súťaž: Objekt Zariadenia opatrovateľskej služby

Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

19. 1. 2018 15:35