Nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce

Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom "Nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

7.6.2019 22:09