Návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb

Mesto Michalovce zverejňuje návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste  Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

7.2.2018 8:45