Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce

Mesto Michalovce zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.6.2018 10:21