Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Michalovce

Mesto Michalovce zverejňuje Návrh všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

7.8.2019 10:25