Návrh dodatku k VZN 107/2008

Mesto Michalovce zverejňuje "Dodatok č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.107/2018 o záväznej časti Územného plánu mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

9.8.2019 14:23