Michalovce, Ul. Špitálska, Okružná - zriadenie NN vedenia

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Michalovce, Ul. Špitálska, Okružná - zriadenie NN vedenia". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.4.2018 11:56