Intenzifikácia výroby sladu

Mesto Michalovce, Špeciálny stavebný úrad zverejňuje kolaudačné rozhodnutie vo veci "Intenzifikácia výroby sladu Michalovce, Močarianska SO 08 – Spevnené plochy".

25. 3. 2020 7:11

 

Súbory / prílohy