INS FTTH MI MICH Polygon 9

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o umiestnení stavby vo veci "INS FTTH MI MICH Polygon 9". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.4.2018 14:51