Dodanie osobného motorového vozidla prostredníctvom finančného lízingu

Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Dodanie osobného motorového vozidla prostredníctvom finančného lízingu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

9. 10. 2019 13:45