Diaľnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR/UA

Mesto Michalovce, ako dotknutá obec zverejňuje zámer Národnej diaľničnej spološnosti, a.s. vo veci "Dial‘nica D1 Pozdišovce — Št. hranica SR/UA". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2018_01_09-01

9.1.2018 14:22