Cielený lov líšky hrdzavej a psíka medvedikovitého

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Michalovciach zverejňuje "Oznámenie o začatí cieleného lovu líšky hrdzavej a psíka medvedikovitého na zabezpečenie monitoringu účinnosti jarnej kampane 2020 orálnej vakcinácie líšok proti besnote".

28. 5. 2020 9:23

 

Súbory / prílohy