Centrum zhodnocovania sedimentov

Mesto Michalovce, Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja zverejňuje záverečné stanovisko vo veci "Centrum zhodnocovania sedimentov založené na ekologických princípoch". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

15.5.2019 11:53