Bytový dom a garáže SNP, Narcisová

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Bytový dom a garáže SNP Michalovce, Narcisová". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

10.10.2018 14:19