Úradné oznamy

 
 
Oznam Typ Dátum
Byt do nájmu Prenájmy 24. 2. 2020
Zverejnenie informácie - úroveň vytriedenia komunálnych odpadov - kalendárny rok 2019 Oznamy 24. 2. 2020
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 81 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 21. 2. 2020
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditel'ov č. 80 (objekt vedľa budovy Domu služieb) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 21. 2. 2020
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77 (Starý súd) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 21. 2. 2020
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 21. 2. 2020
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditel'ov č. 10 (budova Zlatý býk) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 21. 2. 2020
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82 (Dom služieb) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 21. 2. 2020
Časť pozemku na Ulici A. Sládkoviča Prenájmy 21. 2. 2020
Prerušenie distribúcie elektriny Odstávky 20. 2. 2020