Úradné oznamy

 
 
Oznam Typ Dátum
Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Michalovce Rozhodnutie 20. 11. 2019
Výmena výťahov na ul. Rázusa č. 2, 4, 6, 8 Stavebné konanie 20. 11. 2019
Opakovaná dobrovoľná dražba BS19-05301 Oznamy 20. 11. 2019
FTTH_MICH:KBV_Green Side I, Narcisová Rozhodnutie 19. 11. 2019
Žiadosť o doručenie písomnosti - Ľubomír Hudák Oznamy 19. 11. 2019
Žiadosť o doručenie písomností - Tomáš Vaľovský Oznamy 19. 11. 2019
Centrum zhodnocovania sedimentov Oznamy 19. 11. 2019
Poisťovacie služby na rok 2020 Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 18. 11. 2019
Modernizácia kamerového systému Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 18. 11. 2019
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Čvirková Martina Vyhláška 16. 11. 2019