<![CDATA[Informačný portál mesta Michalovce RSS - Úradné oznamy]]> http://www.michalovce.sk/ sk http://www.michalovce.sk/ Sun, 23 Feb 2020 20:16:42 +0100 hourly 2 2002-10-02T10:00:00-05:00 <![CDATA[Informačný portál mesta Michalovce RSS - Úradné oznamy]]> http://www.michalovce.sk/images/logo_print.gif http://www.michalovce.sk/ announcement-1572 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 81]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-81-10 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach".

]]>
Fri, 21 Feb 2020 13:58:40 +0100
announcement-1571 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditel'ov č. 80 (objekt vedľa budovy Domu služieb)]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80-objekt-vedla-budovy-domu-sluzieb-6 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditel'ov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb)".

]]>
Fri, 21 Feb 2020 13:55:47 +0100
announcement-1570 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77 (Starý súd)]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77-stary-sud-5 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)".

]]>
Fri, 21 Feb 2020 13:50:35 +0100
announcement-1569 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25-14 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach".

]]>
Fri, 21 Feb 2020 13:46:07 +0100
announcement-1568 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditel'ov č. 10 (budova Zlatý býk)]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10-budova-zlaty-byk-6 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditel'ov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk)".

]]>
Fri, 21 Feb 2020 13:39:32 +0100
announcement-1567 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82 (Dom služieb)]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-dom-sluzieb-7 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)".

]]>
Fri, 21 Feb 2020 13:35:17 +0100
announcement-1566 <![CDATA[Časť pozemku na Ulici A. Sládkoviča]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cast-pozemku-na-ulici-a-sladkovica Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, "Časti pozemku p.E-KN č. 2764/1, k. Ú. Michalovce o výmere 21 m2 na Ulici A. Sládkoviča v Michalovciach".

]]>
Fri, 21 Feb 2020 11:05:53 +0100
announcement-1565 <![CDATA[Prerušenie distribúcie elektriny]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prerusenie-distribucie-elektriny-108 Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 10. marca 2020 od 07:20 h do 17:00 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • Ul. Štefánikova č. 2 - 18 - párne a č. 1 (pošta)

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

]]>
Thu, 20 Feb 2020 14:13:00 +0100
announcement-1564 <![CDATA[VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vi-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje "Pozvánku na VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach", ktoré sa uskutoční 25.2.2020 o 9.00 hod.

]]>
Thu, 20 Feb 2020 14:07:45 +0100
announcement-1563 <![CDATA[Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ladislav Choleva (1956)]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-mieste-ulozenia-pisomnosti-ladislav-choleva-1956 Krajský súd v Bratislave zverejňuje "Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ladislav Choleva (1956)".

]]>
Wed, 19 Feb 2020 16:03:36 +0100
announcement-1562 <![CDATA[Prístrešok pre kontajnerové stojisko - Leningradská 14]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pristresok-pre-kontajnerove-stojisko-leningradska-14-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Prístrešok pre kontajnerové stojisko - Leningradská 14".

]]>
Wed, 19 Feb 2020 15:37:55 +0100
announcement-1561 <![CDATA[Prístrešok pre kontajnerové stojisko - ul. Moldavská]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pristresok-pre-kontajnerove-stojisko-ul-moldavska-5 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Prístrešok pre kontajnerové stojisko - ul. Moldavská".

]]>
Wed, 19 Feb 2020 15:15:58 +0100
announcement-1560 <![CDATA[Prístrešok pre kontajnerové stojisko - Leningradská 2]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pristresok-pre-kontajnerove-stojisko-leningradska-2-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby nariadení ústneho pojednávania vo veci "Prístrešok pre kontajnerové stojisko - Leningradská 2".

]]>
Wed, 19 Feb 2020 15:07:01 +0100
announcement-1559 <![CDATA[Žiadosť o doručenie písomnosti - Daniela Bigasová]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ziadost-o-dorucenie-pisomnosti-daniela-bigasova Mesto Svit zverejňuje "Žiadosť o doručenie písomnosti DO VLASTNÝCH RÚK - Daniela Bigasová".

]]>
Wed, 19 Feb 2020 14:44:41 +0100
announcement-1558 <![CDATA[Geotechnické inžinierske služby]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/geotechnicke-inzinierske-sluzby Mesto Michalovce zverejňuje výzvu ne predkladanie ponúk - Geotechnické inžinierske služby.

]]>
Tue, 18 Feb 2020 21:54:04 +0100
announcement-1557 <![CDATA[Uložená písomnosť - Anna Mikulášková (1968)]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ulozena-pisomnost-anna-mikulaskova-1968 Krajský súd v Bratislave zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Mikulášková (1968).

]]>
Wed, 19 Feb 2020 14:49:37 +0100
announcement-1554 <![CDATA[Zrušenie trvalého pobytu - Tomáš Kirica]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zrusenie-trvaleho-pobytu-tomas-kirica Mesto Michalovce, Ohlasovňa pobytu zverejňuje oznámenie o zrušení trvalého pobytu k 13.02.2020 - Tomáš Kirica.

]]>
Thu, 13 Feb 2020 22:47:17 +0100
announcement-1553 <![CDATA[Výmena výťahov na ul. Rázusa č. 2, 4, 6, 8]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vymena-vytahov-na-ul-razusa-c-2-4-6-8-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje kolaudačné rozhodnutie vo veci "Výmena výťahov na bytovom dome A-7 na ul. Rázusa č. 2, 4, 6, 8, súpisné číslo 1848, Michalovce".

]]>
Thu, 13 Feb 2020 22:28:58 +0100
announcement-1552 <![CDATA[Výmena lanového osobného výťahu, Nad Laborcom 26,28,30]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vymena-lanoveho-osobneho-vytahu-nad-laborcom-26%2C28%2C30 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Výmena lanového osobného výťahu v existujúcej budove LC DoubleSpace 550 Michalovce, Nad Laborcom 26,28,30".

]]>
Thu, 13 Feb 2020 22:18:03 +0100
announcement-1551 <![CDATA[Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja-1 Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja zverejňuje "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu".

]]>
Wed, 12 Feb 2020 15:16:25 +0100
announcement-1550 <![CDATA[Uložená písomnosť - Lívia Žitniaková]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ulozena-pisomnost-livia-zitniakova Colný úrad Michalovce, Oddelenie právne zverejňuje "Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Lívia Žitniaková"..

]]>
Wed, 19 Feb 2020 14:50:01 +0100
announcement-1549 <![CDATA[Rozpočtové opatrenie č. 1]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rozpoctove-opatrenie-c-1-1 Mesto Michalovce, Finančný odbor zverejňuje "Rozpočtové opatrenie č. 1".

]]>
Wed, 12 Feb 2020 10:07:57 +0100
announcement-1548 <![CDATA[Uložená písomnosť - Branislav Hujdič (1978)]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ulozena-pisomnost-branislav-hujdic-1978 Okresný úrad Michalovce, Odbor všeobecnej vnútornej správy zverejňuje "Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Branislav Hujdič (1978)".

]]>
Wed, 19 Feb 2020 14:50:36 +0100
announcement-1547 <![CDATA[Oznámenie o dražbe č. 004/2020 - Dodatok č. 1]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-drazbe-c-0042020-dodatok-c-1 Aukčná spoločnosť s.r.o. zverejňuje "Dodatok č. 1 k zverejneniu oznámenia o dražbe č. 004/2020".

]]>
Mon, 10 Feb 2020 22:56:02 +0100
announcement-1546 <![CDATA[Uložená písomnosť - Global Solution spol. s r.o.]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ulozena-pisomnost-global-solution-spol-s-ro Daňový úrad Košice, pobočka Michalovce zverejňuje "Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Global Solution spol. s r.o.".

]]>
Wed, 19 Feb 2020 14:50:52 +0100
announcement-1545 <![CDATA[Futbalové ihrisko v k. ú. Topoľany]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/futbalove-ihrisko-v-k-u-topolany Mesto Michalovce zverejňuje zámer "Prenajať futbalové ihrisko na parcele E-KN Č. 536/2, k. ú. Topoľanv o výmere 10.554 m2 pre Amatérsky futbalový klub Topoľany", ako prípad hodný osobitného zreteľa.

]]>
Fri, 07 Feb 2020 18:06:25 +0100
announcement-1544 <![CDATA[Zrušenie trvalého pobytu - Kmetónyová Lenka]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zrusenie-trvaleho-pobytu-kmetonyova-lenka Mesto Michalovce, Ohlasovňa pobytu zverejňuje "Oznámenie o zrušení trvalého pobytu k 07.02.2020 - Kmetónyová Lenka".

]]>
Fri, 07 Feb 2020 17:59:24 +0100
announcement-1540 <![CDATA[Projektová dokumentácia – Florbalová hala]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/projektova-dokumentacia-florbalova-hala Mesto Michalovce, Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Projektová dokumentácia – Michalovce – ZŚ T. J. Moussona – Florbalová hala".

]]>
Tue, 04 Feb 2020 17:01:11 +0100
announcement-1534 <![CDATA[Výzva na uskutočnenie volieb členov rád škôl]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-uskutocnenie-volieb-clenov-rad-skol Mesto Michalovce, Odbor školstva a športu zverejňuje "Výzvu na uskutočnenie volieb členov rád škôl".

]]>
Wed, 29 Jan 2020 14:56:56 +0100
announcement-1531 <![CDATA[Projektová dokumentácia – Modernizácia Mestskej plavárne]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/projektova-dokumentacia-modernizacia-mestskej-plavarne Mesto Michalovce, stavebný úrad zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Projektová dokumentácia – Modernizácia Mestskej plavárne Michalovce".

]]>
Wed, 29 Jan 2020 11:17:26 +0100
announcement-1522 <![CDATA[Prerušenie distribúcie elektriny]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prerusenie-distribucie-elektriny-107 Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 4. marca 2020 od 08:30 h do 14:30 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • Ul. P. O. Hviezdoslava č.d. 2 - 14 - párne, 18 - 46 - párne, 5, 7
  • Ul. Gen. Petrova č.d. 28
  • Ul. Masarykova č.d. 5 - 25 - nepárne, 8
  • Ul. Duklianska č.d. 2, 3, 4, 5, 7, 12 - 20 - párne
  • Ul. L. N. Tolstého č.d. 1 - 21, 712/9A, 711/7A
  • Ul. A. I. Dobrianskeho č.d. 25, 27
  • Ul. J. G. Tajovského č.d. 1 - 17 - nepárne, 1A, 2788, 2816/1, 4
  • parcela č. 2859/6

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

]]>
Fri, 24 Jan 2020 10:01:13 +0100
announcement-1515 <![CDATA[Dodanie tonerov pre tlačiarne a kopírovacie zariadenia v originálnom balení ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodanie-tonerov-pre-tlaciarne-a-kopirovacie-zariadenia-v-originalnom-baleni-1 Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Dodanie tonerov pre tlačiarne a kopírovacie zariadenia v originálnom balení". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore s prílohou

]]>
Wed, 22 Jan 2020 13:18:19 +0100
announcement-1500 <![CDATA[Oznámenie o dražbe č. 004/2020]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-drazbe-c-0042020 Aukčná spoločnosť, s.r.o. zverejňuje "Oznámenie o dražbe č. 004/2020".

]]>
Tue, 14 Jan 2020 09:51:53 +0100
announcement-1415 <![CDATA[Centrum zhodnocovania sedimentov]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/centrum-zhodnocovania-sedimentov-3 JK SERVIS, s.r.o. zverejňuje žiadosť o dodatočné povolenie stavby vo veci "Centrum zhodnocovania sedimentov založené na ekologických princípoch". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Nov 2019 08:12:58 +0100
announcement-1414 <![CDATA[Poisťovacie služby na rok 2020]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/poistovacie-sluzby-na-rok-2020 Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky "Poisťovacie služby na rok 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č. 1
Príloha č. 2 a 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9

]]>
Mon, 18 Nov 2019 10:51:52 +0100
announcement-1413 <![CDATA[Modernizácia kamerového systému]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/modernizacia-kameroveho-systemu Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Modernizácia kamerového systému mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 18 Nov 2019 09:18:52 +0100
announcement-1411 <![CDATA[Publicita projektu – Through Art we Ruin Borders]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/publicita-projektu-through-art-we-ruin-borders Mesto Michlovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku:  Publicita projektu "Through Art we Ruin Borders".  Bližšie informácie nájdete vo Výzve.

]]>
Wed, 20 Nov 2019 08:02:06 +0100
announcement-1380 <![CDATA[Výmena elektrického záložného zdroja v budove A]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vymena-elektrickeho-zalozneho-zdroja-v-budove-a Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky "Výmena elektrického záložného zdroja v budove A". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 07 Nov 2019 13:06:06 +0100
announcement-1379 <![CDATA[Intenzifikácia výroby sladu SO 08 - Spevnené plochy]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/intenzifikacia-vyroby-sladu-so-08-spevnene-plochy Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vo veci "Intenzifikácia výroby sladu SO 08 - Spevnené plochy". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 07 Nov 2019 13:02:05 +0100
announcement-1376 <![CDATA[Stavebné úpravy chemickej a jazykovej učebne]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-chemickej-a-jazykovej-ucebne Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Stavebné úpravy chemickej učebne ZŠ J.A.Komenského 1, Michalovce (IV.ZŠ), Stavebné úpravy jazykovej učebne ZŠ Školská 2, Michalovce (V.ZŠ)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.   1
Príloha č.   2
Príloha č.   3
Príloha č.   4
Príloha č.   5
Príloha č.   6
Príloha č.   7
Príloha č.   8
Príloha č.   9
Príloha č. 10
Príloha č. 11
Príloha č. 12

]]>
Wed, 13 Nov 2019 09:12:11 +0100
announcement-1372 <![CDATA[Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020 Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča:

Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h

Bližšie informácie nájdete na stránkach mesta:

Mesto a jeho správa - Samospráva - Voľby

]]>
Wed, 06 Nov 2019 11:30:48 +0100
announcement-1325 <![CDATA[Dodanie osobného motorového vozidla prostredníctvom finančného lízingu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodanie-osobneho-motoroveho-vozidla-prostrednictvom-financneho-lizingu Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Dodanie osobného motorového vozidla prostredníctvom finančného lízingu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 09 Oct 2019 13:47:01 +0200
announcement-1318 <![CDATA[NABÍJACIE STANICE PRE ELEKTROAUTOMOBILY – dodávka a montáž]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/nabijacie-stanice-pre-elektroautomobily-dodavka-a-montaz Mesto Michlovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku:  NABÍJACIE STANICE PRE ELEKTROAUTOMOBILY – dodávka a montáž.  Bližšie informácie nájdete vo Výzve.

• Príloha č.1 – Nutné podmienky a parametre nabíjacej stanice a obslužnej mobilnej aplikácie
• Príloha č.2 – Projektová dokumentácia vo formátoch pdf
• Príloha č.3 – Výkaz výmer  vo formátoch xlsx
• Príloha č.4 – Kritérium pre určenie ceny

]]>
Tue, 21 Jan 2020 12:48:23 +0100
announcement-1317 <![CDATA[Pripominekovanie štúdie uskutočniteľnosti]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pripominekovanie-studie-uskutocnitelnosti Mesto Michalovce zverejňuje štúdiu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Michalovce publikovanú na stránke  https://metais.vicepremier.gov.sk  s cieľom verejného pripomienkovania. 

]]>
Tue, 08 Oct 2019 09:17:30 +0200
announcement-1295 <![CDATA[Michalovce - obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk"]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/michalovce-obnova-kulturnej-pamiatky-zlaty-byk

Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky Michalovce - obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk".

Informácie  na portáli Úradu pre verejné obstarávania

Informácie na portáli Elektronického obstarávania mesta Michalovce

 
]]>
Fri, 27 Sep 2019 13:19:08 +0200
announcement-1266 <![CDATA[Rekonštrukcia strechy - II. ZŠ Ul. Jána Švermu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-strechy-ii-zs-ul-jana-svermu Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Michalovce – II. ZŠ Ul. Jána Švermu 6 – SO 03 – Telocvičňa – Rekonštrukcia strechy". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1 (ZIP)
Príloha č.2 (ZIP)
Príloha č.3 (PDF)
Príloha č.4 (ZIP)

]]>
Tue, 10 Sep 2019 09:25:41 +0200
announcement-1247 <![CDATA[Vybudovanie systému varovania a vyrozumenia Zimný štadión Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vybudovanie-systemu-varovania-a-vyrozumenia-zimny-stadion-michalovce Mesto Michlovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Vybudovanie systému varovania a vyrozumenia Zimný štadión Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1

]]>
Tue, 03 Sep 2019 08:18:01 +0200
announcement-1237 <![CDATA[Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/regeneracia-medziblokovych-priestorov-sidliska-zapad-v-meste-michalovce-1 Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce.

Informácie  na portáli Úradu pre verejné obstarávania

Informácie na portáli Elektronického obstarávania mesta Michalovce

]]>
Fri, 23 Aug 2019 13:10:54 +0200
announcement-1231 <![CDATA[Výstavba detských ihrísk]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vystavba-detskych-ihrisk Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Výstavba detských ihrísk: Michalovce - Detské ihrisko Rázusová, Michalovce – Detské ihrisko Verbovčík". )Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5

]]>
Tue, 03 Sep 2019 08:13:00 +0200
announcement-1190 <![CDATA[Služby mobilného operátora]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/sluzby-mobilneho-operatora Mesto Michalovce zverejňuje vyzvu na predkladania cenových ponúk "Služby mobilného operátora". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Verejný obstarávateľ predlžuje termín na predkladanie cenovej ponuky
a stanovuje nový termín na 8.8.2019 do 15:00 hod.

Príloha č. 1

]]>
Fri, 02 Aug 2019 13:34:04 +0200
announcement-1169 <![CDATA[Multifunkčné ihrisko]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/multifunkcne-ihrisko Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Multifunkčné ihrisko". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č. 1 (ZIP)
Príloha č. 2 (PDF)

]]>
Mon, 15 Jul 2019 12:17:20 +0200
announcement-1113 <![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk: Dodanie kosačky]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predkladanie-ponuk-dodanie-kosacky Mesto Michalovce zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk - Dodanie kosačky. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 17 Jun 2019 11:53:05 +0200
announcement-1087 <![CDATA[Dodávka a montáž systému video rozhodcu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodavka-a-montaz-systemu-video-rozhodcu Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenovej ponuky "Dodávka a montáž systému video rozhodcu na zimný štadión v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 05 Jun 2019 16:23:56 +0200
announcement-992 <![CDATA[Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-teplovodov-na-uzemi-mesta-michalovce-1 Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenovej ponuky "Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1 (ZIP)

Príloha č.2 (ZIP)

]]>
Mon, 15 Apr 2019 08:34:18 +0200
announcement-953 <![CDATA[Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na centrálnej mestskej zóne]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodanie-bezdrotovych-pristupovych-bodov-na-centralnej-mestskej-zone-1 Mesto Michalovce zverejňuje výzvu -  zákazka podľa § 117  zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov na poskytnutie tovarov a s tým súvisiacich služieb Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na centrálnej mestskej zóne - Výzva na predkladanie ponúk (pdf); Príloha 1 - Priloha_9_vyzvy_Test_splnenia_TP_Wifi pre Teba.xlsx (xlsx); Príloha 2 - Umiestnenie_AP.pdf (pdf); Oznámenie.pdfPríloha č. 6 - Záznam z prieskumu trhu.

]]>
Wed, 19 Jun 2019 16:28:24 +0200
announcement-916 <![CDATA[Reorganizácia zariadení VEKS - 0361KO]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/reorganizacia-zariadeni-veks-0361ko M-TEL s.r.o. zverejňuje oznámenie o Reorganizácii zariadení VEKS - 0361KO. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 06 Mar 2019 10:29:01 +0100
announcement-915 <![CDATA[Reorganizácia zariadení VEKS - 0043KO]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/reorganizacia-zariadeni-veks-0043ko M-TEL s.r.o. zverejňuje oznámenie o Reorganizácii zariadení VEKS - 0043KO. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 06 Mar 2019 10:26:39 +0100
announcement-886 <![CDATA[Michalovce – Materská škola, Ul. Mlynská - Projektová dokumentácia]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/michalovce-materska-skola-ul-mlynska-projektova-dokumentacia Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Michalovce – Materská škola, Ul. Mlynská - Projektová dokumentácia". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Feb 2019 11:24:19 +0100
announcement-882 <![CDATA[Zverejnenie informácie - úroveň vytriedenia komunálnych odpadov - kalendárny rok 2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zverejnenie-informacie-uroven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-kalendarny-rok-2018 Mesto Micalovce zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Feb 2019 13:50:43 +0100
announcement-881 <![CDATA[Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-2 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "obnova obalových konštrukcií bytového domu Konečná č. 6, 8, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf].

]]>
Mon, 18 Feb 2019 15:55:11 +0100
announcement-859 <![CDATA[Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/plan-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-na-i-polrok-2019 Mesto Michalovce zverejňuje "Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na I. polrok 2019". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 06 Feb 2019 16:42:42 +0100
announcement-815 <![CDATA[Dodanie tonerov pre tlačiarne a kopírovacie zariadenia v originálnom balení ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodanie-tonerov-pre-tlaciarne-a-kopirovacie-zariadenia-v-originalnom-baleni Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Dodanie tonerov pre tlačiarne a kopírovacie zariadenia v originálnom balení". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore a Prílohe č. 1

]]>
Thu, 24 Jan 2019 08:29:01 +0100
announcement-813 <![CDATA[Reklamné predmety s logom mesta a logom ACES]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/reklamne-predmety-s-logom-mesta-a-logom-aces Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Reklamné predmety s logom mesta a logom ACES". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore a Prílohe č. 1

]]>
Thu, 24 Jan 2019 08:25:50 +0100
announcement-768 <![CDATA[Audit sieťovej infraštruktúry metropolitnej optickej siete Mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/audit-sietovej-infrastruktury-metropolitnej-optickej-siete-mesta-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Audit sieťovej infraštruktúry metropolitnej optickej siete Mesta Michalovce podľa metodiky ISACA". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 19 Dec 2018 14:53:13 +0100
announcement-747 <![CDATA[Výmena switchovej infraštruktúry]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vymena-switchovej-infrastruktury Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Výmena switchovej infraštruktúry". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č. 1
Príloha č. 2

]]>
Tue, 22 Jan 2019 15:20:11 +0100
announcement-745 <![CDATA[Strážna služba]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/strazna-sluzba Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Strážna služba". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1

]]>
Mon, 10 Dec 2018 13:26:38 +0100
announcement-727 <![CDATA[Identifikácii zvierat]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/identifikacii-zvierat Regionálna a potravinová správa Michalovce zverejňuje rozhodnutie o identifikácii zvierat, každý kto chová aspoň 1 ks ošípanej. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 27 Nov 2018 14:54:44 +0100
announcement-686 <![CDATA[Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na centrálnej mestskej zóne]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodanie-bezdrotovych-pristupovych-bodov-na-centralnej-mestskej-zone Mesto Michalovce zverejňuje výzvu -  zákazka podľa § 117  zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov na poskytnutie tovarov a s tým súvisiacich služieb Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na centrálnej mestskej zóne - Výzva na predkladanie ponúk (pdf); Príloha 1 - Priloha_9_vyzvy_Test_splnenia_TP_Wifi pre Teba.xlsx (xlsx); Príloha 2 - Umiestnenie_AP.pdf (pdf)

]]>
Fri, 30 Nov 2018 08:05:25 +0100
announcement-683 <![CDATA[Poisťovacie služby 2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/poistovacie-sluzby-2019 Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenovej ponuky Poisťovacie služby 2019. Bližšie informácie nájdete v piloženom súbore.

Príloha č. 1
Príloha č. 2 a 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9

]]>
Mon, 05 Nov 2018 14:03:31 +0100
announcement-671 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80-5 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 14:28:12 +0200
announcement-670 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77-5 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 14:25:25 +0200
announcement-669 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25-4 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 14:21:32 +0200
announcement-668 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10-6 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 14:17:03 +0200
announcement-667 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 6]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-6 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 6 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 14:13:50 +0200
announcement-666 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-6 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 14:10:18 +0200
announcement-665 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 81]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-81 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 13:48:36 +0200
announcement-648 <![CDATA[Obchodné centrum ÁTRIUM]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obchodne-centrum-atrium-3 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Obchodné centrum ÁTRIUM". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Nov 2018 11:39:02 +0100
announcement-628 <![CDATA[Stavebné úpravy chemickej učebne ZŠ Kpt. Nálepku 16]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-chemickej-ucebne-zs-kpt-nalepku-16 Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenovej ponuky "Stavebné úpravy chemickej učebne ZŠ Kpt. Nálepku 16, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v piloženom súbore.

Príloha č.1 - Zmluva o dielo (PDF)

Príloha č.2 - Nákres (JPG)

Príloha č.3 - Technická dokumentácia 1 (ZIP)

Príloha č.4 - Technická dokumentácia 2 (ZIP)

Príloha č.5 - Výkaz-výmer 1 (XLS)

Príloha č.6 - Výkaz-výmer 2 (XLS)

 

]]>
Mon, 01 Oct 2018 15:06:11 +0200
announcement-567 <![CDATA[Výstavba ihrísk v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vystavba-ihrisk-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Výstavba ihrísk v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1: Výkazy výmer
Príloha č.2: PD Baňa
Príloha č.3: PD Hurbanovo nábrežie
Príloha č.4: PD Močarany
Príloha č.5: PD Štefánikova

]]>
Tue, 04 Sep 2018 13:31:01 +0200
announcement-563 <![CDATA[Priamy prenájom na Ul. kpt. Nálepku č. 33 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-prenajom-na-ul-kpt-nalepku-c-33-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom za účelom prenájmu na dobu neurčitú, priestory nachádzajúce sa na Ul. kpt. Nálepku č. 33 v MichalovciachBližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:16:15 +0200
announcement-562 <![CDATA[Priamy prenájom na Nám. osloboditeľov č.18 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-prenajom-na-nam-osloboditelov-c18-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom za účelom prenájmu na dobu neurčitú, priestory nachádzajúce sa na Nám. osloboditeľov č.18 v MichalovciachBližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:14:17 +0200
announcement-561 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77-4 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:08:13 +0200
announcement-560 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-5 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:06:48 +0200
announcement-559 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10-5 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:05:44 +0200
announcement-558 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25-3 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:04:32 +0200
announcement-557 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80-4 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:02:20 +0200
announcement-555 <![CDATA[Byt do nájmu na Ulici okružnej v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-ulici-okruznej-v-polyfunkcnom-dome-okruzna-v-michalovciach-1 Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Ulici okružnej v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 28 Aug 2018 15:11:58 +0200
announcement-549 <![CDATA[Oznámenie o doplnení spisového materiálu a zmene projektovej dokumentácie]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-doplneni-spisoveho-materialu-a-zmene-projektovej-dokumentacie Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o doplnení spisového materiálu a zmene projektovej dokumentácie vo veci "Autosalón Michalovce, Močarianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf].

]]>
Fri, 24 Aug 2018 07:52:47 +0200
announcement-548 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Prístavba závesného balkóna bytu č. 36 na 2. p Michalovce, Kyjevská 8". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf].

]]>
Fri, 24 Aug 2018 07:45:00 +0200
announcement-546 <![CDATA[Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "obnova obalových konštrukcií bytového domu Michalovce, Konečná 7, 9, 11". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Mon, 20 Aug 2018 14:18:17 +0200
announcement-538 <![CDATA[Duklianska – Obchodná – Alex. Markuša – stavebné úpravy]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/duklianska-obchodna-alex-markusa-stavebne-upravy Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk - "Michalovce – OK Duklianska – Obchodná – Alex. Markuša – stavebné úpravy vč. VO". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Prílohy na stiahnutie:

]]>
Wed, 15 Aug 2018 12:43:17 +0200
announcement-508 <![CDATA[Prístrešky pre kontajnerové stojisko - Ul. Kyjevská, Moskovská, Minská]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pristresky-pre-kontajnerove-stojisko-ul-kyjevska-moskovska-minska Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o dodatočnom povolení s tavby a povolení užívania stavby Prístrešky pre kontajnerové stojisko Ulica Kyjevská, Moskovská, Minská. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1: Situácia (PDF)

]]>
Mon, 30 Jul 2018 14:06:08 +0200
announcement-477 <![CDATA[Oprava kanalizačnej prípojky a hlavných rozvodov kanalizácie v objekte MŠ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oprava-kanalizacnej-pripojky-a-hlavnych-rozvodov-kanalizacie-v-objekte-ms Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Oprava kanalizačnej prípojky a hlavných rozvodov kanalizácie v objekte MŠ na Ul. Vajanského č. 5 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1: Výkaz-výmer (XLSX)

]]>
Wed, 11 Jul 2018 14:44:33 +0200
announcement-471 <![CDATA[Nový byt do nájmu v nadstavbe A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/novy-byt-do-najmu-v-nadstavbe-a1-a2-na-ulici-obrancov-mieru-4 Mesto Michalovce ponúka nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 06 Jul 2018 10:57:23 +0200
announcement-470 <![CDATA[Byt do nájmu na Obrancov mieru 4 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-obrancov-mieru-4-v-michalovciach Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom  súbore.

]]>
Fri, 06 Jul 2018 10:52:55 +0200
announcement-469 <![CDATA[Byty do nájmu v bytovom dome na Ulici mlynskej]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byty-do-najmu-v-bytovom-dome-na-ulici-mlynskej Mesto Michalovce ponúka byty do nájmu v bytovom dome na Ulici mlynskej (lokalita Angi mlyn) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 06 Jul 2018 10:47:31 +0200
announcement-467 <![CDATA[Priestory na streche na Ul. obrancov mieru 6]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priestory-na-streche-na-ul-obrancov-mieru-6 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov nachádzajúcich sa na streche objektu na Ul. obrancov mieru č.6 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 04 Jul 2018 16:04:06 +0200
announcement-465 <![CDATA[Oprava priestorov posilňovne v objekte Zimného štadióna]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oprava-priestorov-posilnovne-v-objekte-zimneho-stadiona Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Oprava priestorov posilňovne v objekte Zimného štadióna v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1: Výkaz - výmer (XLSX)

]]>
Tue, 03 Jul 2018 15:14:23 +0200
announcement-453 <![CDATA[Višňová - úprava TS14, VN a NN]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/visnova-uprava-ts14-vn-a-nn Mesto Michalovce zverejňuje územné rozhodnutie "Michalovce, ul. Višňová - úprava TS14, VN a NN". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 26 Jun 2018 14:24:33 +0200
announcement-451 <![CDATA[Oprava fasády, strechy a areálu Materskej školy]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oprava-fasady-strechy-a-arealu-materskej-skoly Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Oprava fasády, strechy a areálu Materskej školy, Ul. školská v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č. 1 - Výkaz-výmer (XLSX)

]]>
Mon, 25 Jun 2018 14:41:04 +0200
announcement-448 <![CDATA[Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Marián Kusý "69", Štefan Hurčík]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-mieste-ulozenia-pisomnosti-marian-kusy-69-stefan-hurcik Mesto Michalovce zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o mieste uloženia písomnosti. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 14:26:47 +0200
announcement-447 <![CDATA[Telekomunikačná stavba FTTH Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/telekomunikacna-stavba-ftth-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o začatí územneho konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Telekomunikačná stavba FTTH Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 14:20:51 +0200
announcement-446 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80-2 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 14:18:37 +0200
announcement-445 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77-2 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 14:05:25 +0200
announcement-444 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25-1 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 14:02:16 +0200
announcement-443 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10-3 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 13:58:40 +0200
announcement-442 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-3 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 13:53:35 +0200
announcement-441 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-2 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 13:49:21 +0200
announcement-439 <![CDATA[Audítorské služby]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/auditorske-sluzby Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Audítorské služby". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 21 Jun 2018 15:28:52 +0200
announcement-438 <![CDATA[Autosalón SO 02 - Michalovce, Močarianska]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/autosalon-so-02-michalovce-mocarianska Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie na stavbu "Autosalón SO 02 - Spevnené plochy Michalovce, Močarianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 21 Jun 2018 11:16:01 +0200
announcement-437 <![CDATA[Oprava hľadiska tribúny a balkónov prevádzkovej budovy futbalového štadióna]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oprava-hladiska-tribuny-a-balkonov-prevadzkovej-budovy-futbaloveho-stadiona Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Oprava hľadiska tribúny A futbalového štadióna a oprava strechy a balkónov prevádzkovej budovy futbalového štadióna v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1 - Výkaz-výmer hľadisko (PDF)
Príloha č.2 - Výkaz-výmer strecha (PDF)

]]>
Wed, 20 Jun 2018 15:35:27 +0200
announcement-436 <![CDATA[Časť pozemku p.E-KN č. 9459, k.ú. Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cast-pozemku-pekn-c-9459-ku-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom "Časti pozemku p.E-KN č. 9459, k.ú. Michalovce o výmere 1,00 m2 na Námestí osloboditeľov v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 20 Jun 2018 15:28:20 +0200
announcement-435 <![CDATA[Novovytvorené pozemky na Ulici športovej v k.ú. Stráňany]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/novovytvorene-pozemky-na-ulici-sportovej-v-ku-stranany Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľností "Novovytvorených pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Stráňany, ktoré boli vytvorené GP č. 45353221-166/2018 ako p.C-KN č. 1701/3 o výmere 23 m2 a p.C-KN č. 57/5, o výmere 89 m2, nachádzajúce sa na Ulici športovej v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

 

]]>
Wed, 20 Jun 2018 15:07:28 +0200
announcement-434 <![CDATA[Časti pozemku p.E-KN č. 2078/1, p.E-KN č.2086/1, k.ú. Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/casti-pozemku-pekn-c-20781-pekn-c20861-ku-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti "Časti pozemku p.E-KN č. 2078/1, k.ú. Michalovce o výmere 3,60 m2 a časť p.E-KN č.2086/1, k.ú. Michalovce o výmere 2,70 m2 na Ulici A. Markuša v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 20 Jun 2018 15:01:17 +0200
announcement-433 <![CDATA[Časť pozemku p.E-KN č. 1221, k.ú. Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cast-pozemku-pekn-c-1221-ku-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti "Časti pozemku p.E-KN č. 1221, k.ú. Michalovce o výmere 15,06 m2". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 20 Jun 2018 14:42:23 +0200
announcement-432 <![CDATA[Dodatočné povoľovanie stavby, Rezidencia Tichá, Ulica Tichá]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodatocne-povolovanie-stavby-rezidencia-ticha-ulica-ticha Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Rezidencia Tichá, Michalovce, Ulica Tichá". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Jun 2018 15:02:56 +0200
announcement-431 <![CDATA[Zmena užívania stavby z predajne na kaviareň, Nám. osloboditelľov 8]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zmena-uzivania-stavby-z-predajne-na-kaviaren-nam-osloboditellov-8 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie vo veci "Zmena užívania stavby z predajne na kaviareň, Michalovce, Nám. osloboditel'ov 8". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Jun 2018 14:56:26 +0200
announcement-430 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, Jilemníckeho 54]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-jilemnickeho-54 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Stavebné úpravy bytu č.2 na 8.p., Michalovce, Jilemníckeho 54". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Jun 2018 14:52:31 +0200
announcement-429 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, Stefániková 46]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-stefanikova-46 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Stavebné úpravy bytu č.5 na 4.p. Michalovce, Stefániková 46". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Jun 2018 14:45:49 +0200
announcement-428 <![CDATA[Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: P.O. BUILDING, s.r.o.]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-mieste-ulozenia-pisomnosti-po-building-sro Daňový úrad Košice zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o uložení písomnosti "P.O. BUILDING, s.r.o.". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Jun 2018 14:14:46 +0200
announcement-427 <![CDATA[Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Pet&Hobby s.r.o.]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-mieste-ulozenia-pisomnosti-pethobby-sro Daňový úrad Košice zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o uložení písomnosti "Pet&Hobby s.r.o.". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Jun 2018 14:10:21 +0200
announcement-426 <![CDATA[Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru Okresné riaditeľstvo Zasičského a záchranného zboru v Michalovciach zverejňuje zákaz zakladať alebo udržiavať ohne, používať otvorený oheň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na lesných pozemkoch. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 18 Jun 2018 09:25:28 +0200
announcement-422 <![CDATA[Výstavba detských ihrísk na sídlisku Východ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vystavba-detskych-ihrisk-na-sidlisku-vychod Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Výstavba detských ihrísk v Michalovciach na sídlisku Východ: Detské ihrisko Uralská B8-B9, Detské ihrisko Moldavská B4-B5, Detské ihrisko Moskovská za B2". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1 (PDF)
Príloha č.2 (ZIP)

]]>
Mon, 18 Jun 2018 14:36:01 +0200
announcement-421 <![CDATA[Predaj pozemku v k.ú. Stráňany]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/predaj-pozemku-v-ku-stranany Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať pozemok v k.ú. Stráňany ako prípad osobitného zreteľa. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 12 Jun 2018 14:42:11 +0200
announcement-420 <![CDATA[Oprava okien výmenou v časti objektu Zlatý bažant]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oprava-okien-vymenou-v-casti-objektu-zlaty-bazant Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkadanie ponúk "Oprava okien výmenou v časti objektu Zlatý bažant na Ul. saleziánov 1285 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 12 Jun 2018 14:01:48 +0200
announcement-419 <![CDATA[Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/navrh-vzn-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-mesta-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 12 Jun 2018 14:08:48 +0200
announcement-415 <![CDATA[Prenájom priestorov na streche na Ul. obrancov mieru č.6 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-priestorov-na-streche-na-ul-obrancov-mieru-c6-v-michalovciach Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom priestorov nachádzajúcich sa na streche objektu na Ul. obrancov mieru č.6 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 08 Jun 2018 14:14:06 +0200
announcement-414 <![CDATA[Pozemky na Výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri Oreské]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pozemky-na-vykon-prava-polovnictva-v-polovnom-reviri-oreske Mesto Michalovce zverejňuje zámer "prenajať pozemky na Výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri Oreské" ako prípad hodný osobitného zreteľa. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 08 Jun 2018 14:10:35 +0200
announcement-413 <![CDATA[Výstavba detského ihriska na sídlisku Juh v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vystavba-detskeho-ihriska-na-sidlisku-juh-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Výstavba detského ihriska na sídlisku Juh v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1 - projektová dokumentácia (ZIP)
Príloha č.2 - zmluva (PDF)

]]>
Fri, 08 Jun 2018 07:54:41 +0200
announcement-412 <![CDATA[APV Investment s.r.o. zastúpený spoločnosťou RAHAR s.r.o.]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/apv-investment-sro-zastupeny-spolocnostou-rahar-sro Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje žiadosť o stavebné povolenie pre spoločnosť APV Investement s.r.o., zastúpenou spoločnosťou RAHAR s.r.o. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 07 Jun 2018 15:19:16 +0200
announcement-360 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, bytového domu V4, Nad Laborcom 8, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-bytoveho-domu-v4-nad-laborcom-8-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 49 na 12. poschodí bytového domu V4, Nad Laborcom 8, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 07 May 2018 15:19:38 +0200
announcement-359 <![CDATA[Oprava fasády objektu a oprava okien výmenou]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oprava-fasady-objektu-a-oprava-okien-vymenou Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Oprava  fasády objektu a oprava okien výmenou na Ul. vrbovskej č. 37 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha na stiahnutie:

Výkaz výmer [xls]

]]>
Mon, 07 May 2018 11:05:33 +0200
announcement-357 <![CDATA[Detské ihriská Markušová, Špitálska , Okružná]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/detske-ihriska-markusova-spitalska-okruzna Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Detské ihriská Markušová, Špitálska, Okružná". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Prílohy na stiahnutie:

projektová dokumentácia [zip]

]]>
Fri, 04 May 2018 14:06:38 +0200
announcement-353 <![CDATA[Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-teplovodov-na-uzemi-mesta-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Prílohy na stiahnutie:

dokladová časť 1 [zip]
dokladová časť 2 [zip]
projektová dokumentácia + výkaz výmer [zip]

]]>
Fri, 04 May 2018 14:58:24 +0200
announcement-350 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80-v-michalovciach-1 Mesto Michalovce zverejňuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 14:37:21 +0200
announcement-349 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77-v-michalovciach-1 Mesto Michalovce zverejňuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 14:34:10 +0200
announcement-348 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25-v-michalovciach-1 Mesto Michalovce zverejňuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 14:30:58 +0200
announcement-347 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 14:26:14 +0200
announcement-346 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-18-v-michalovciach-1 Mesto Michalovce zverejňuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 14:22:18 +0200
announcement-345 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-v-michalovciach-1 Mesto Michalovce zverejňuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 14:17:34 +0200
announcement-340 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu na ul. Okružná 1298/56, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-na-ul-okruzna-129856-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povoloenie vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 7 na ul. Okružná 1298/56, 2. posch., Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 26 Apr 2018 21:04:27 +0200
announcement-335 <![CDATA[Dražobná spoločnosť, a.s., Bratislava]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/drazobna-spolocnost-as-bratislava dražobná spoločnosť a.s., zverejňuje oznámenie o konaní dražby vo veci "Nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva Č. 5516, 7235, katastrálne územie územie Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 23 Apr 2018 10:32:01 +0200
announcement-334 <![CDATA[Obnova obalových konštrukcií bytového domu bl. J3, Ul. Štefánikova 54, 56]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-obalovych-konstrukcii-bytoveho-domu-bl-j3-ul-stefanikova-54-56 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné konanie vo veci "Obnova obalových konštrukcií bytového domu bl. J3, Ul. Štefánikova 54, 56". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 20 Apr 2018 14:15:31 +0200
announcement-333 <![CDATA[Zrušenie trvalého pobytu - Kosán Jan]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zrusenie-trvaleho-pobytu-kosan-jan Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o zrušení trvalého pobytu k 18.04.2018 - Kosán Jan Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 19 Apr 2018 08:37:57 +0200
announcement-332 <![CDATA[Obnova bytového domu na ul. Komenského č. 14, 16, 18, 20, 22]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-bytoveho-domu-na-ul-komenskeho-c-14-16-18-20-22 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústrneho pojednávania vo veci "Obnova bytového domu na ul. Komenského č. 14, 16, 18, 20, 22, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 19 Apr 2018 08:35:13 +0200
announcement-331 <![CDATA[Obnova bytového domu Ul. J. Murgaša 1321/9, 11, 13, 15]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-bytoveho-domu-ul-j-murgasa-13219-11-13-15 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Obnova bytového domu Ul. J. Murgaša 1321/9, 11, 13, 15 Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 19 Apr 2018 08:31:33 +0200
announcement-330 <![CDATA[INS FTTH MI MICH Polygon 9]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ins-ftth-mi-mich-polygon-9 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o umiestnení stavby vo veci "INS FTTH MI MICH Polygon 9". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:53:01 +0200
announcement-329 <![CDATA[Intenzifikácia výroby sladu SO 08 Spevnené plochy Michalovce, Močarianska]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/intenzifikacia-vyroby-sladu-so-08-spevnene-plochy-michalovce-mocarianska Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Intenzifikácia výroby sladu SO 08 Spevnené plochy Michalovce, Močarianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 12 Apr 2018 12:57:35 +0200
announcement-328 <![CDATA[Sladovňa, a.s., Močarianska 14, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/sladovna-as-mocarianska-14-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje žiadosť o stavebné povolenie. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 12 Apr 2018 12:55:09 +0200
announcement-327 <![CDATA[Michalovce, Ul. Špitálska, Okružná - zriadenie NN vedenia]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/michalovce-ul-spitalska-okruzna-zriadenie-nn-vedenia Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Michalovce, Ul. Špitálska, Okružná - zriadenie NN vedenia". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 12 Apr 2018 11:58:50 +0200
announcement-326 <![CDATA[Rozpočtové opatrenie č. 2/2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rozpoctove-opatrenie-c-22018 Mesto Michalovce zverejňuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2018. Bližšie informácie nájdete v prílohách.

Prílohy:

Rozpočtové opatrenie č.2/2018 - textová časť
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - tabuľková časť

]]>
Tue, 10 Apr 2018 14:17:42 +0200
announcement-325 <![CDATA[Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2017]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zaverecny-ucet-mesta-michalovce-za-rok-2017 Mesto Michalovce zverejňuje Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2017. Bližšie informácie nájdete v prílohách.

Prílohy:

Záverečný účet 2017 - textová časť
Záverečný účet 2017 - tabuľková časť

]]>
Tue, 10 Apr 2018 14:12:46 +0200
announcement-324 <![CDATA[Daňový úrad Košice]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/danovy-urad-kosice Daňový úrad Košice zverejňuje dražobnú vyhlášku na predaj nehnuteľnosti. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 10 Apr 2018 10:15:57 +0200
announcement-323 <![CDATA[Uzávierka križovatky ulíc Kuzmányho a Štefánikovej]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/uzavierka-krizovatky-ulic-kuzmanyho-a-stefanikovej Mesto Michalovce zverejňuje oznam o uzávierke križovatky ulíc Kuzmányho a Štefánikovej. Bližšie informácie nájdete v príloženom článku.

]]>
Mon, 09 Apr 2018 14:20:05 +0200
announcement-321 <![CDATA[VZN o záväznej časti Územného plánu mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vzn-o-zavaznej-casti-uzemneho-planu-mesta-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje návrh VZN o záväznej časti Územného plánu mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 09 Apr 2018 14:14:36 +0200
announcement-320 <![CDATA[GVP Gastro Michalovce - nadstavba šatní]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/gvp-gastro-michalovce-nadstavba-satni-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "GVP Gastro Michalovce - nadstavba šatní". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 06 Apr 2018 14:39:03 +0200
announcement-319 <![CDATA[Základňová stanica a Rádioreléový bod Michalovce, Saleziiánov 4]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zakladnova-stanica-a-radioreleovy-bod-michalovce-saleziianov-4-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o povolení odstránenia stavby vo veci "Základňová stanica a Rádioreléový bod Michalovce, Saleziiánov 4". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 06 Apr 2018 12:16:43 +0200
announcement-318 <![CDATA[Autosalón Michalovce, Močarianska]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/autosalon-michalovce-mocarianska-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje územné rozhodnutie vo veci "Autosalón Michalovce, Močarianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 05 Apr 2018 15:07:24 +0200
announcement-314 <![CDATA[Zrušenie trvalého pobytu - Bodnár František]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zrusenie-trvaleho-pobytu-bodnar-frantisek Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o zrušení trvalého pobytu k 04.04.2018 - Bodnár František Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 04 Apr 2018 16:15:04 +0200
announcement-313 <![CDATA[Pozemok a časti pozemkov na Námestí osloboditeľov a Ulici obchodnej v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pozemok-a-casti-pozemkov-na-namesti-osloboditelov-a-ulici-obchodnej-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať pozemok a časti pozemkov na Námestí osloboditeľov a Ulici obchodnej v Michalovciach, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 04 Apr 2018 15:54:04 +0200
announcement-312 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu č. 6 na 3.p Michalovce, Zakarpatská 9]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-c-6-na-3p-michalovce-zakarpatska-9 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 6 na 3.p Michalovce, Zakarpatská 9". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 04 Apr 2018 13:37:55 +0200
announcement-311 <![CDATA[Zámer vyhlásiť chránený strom Dub letný]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zamer-vyhlasit-chraneny-strom-dub-letny Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejňuje "Oznámenie o zámere vyhlásiť chránený' strom Dub letný, k. ú. Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 04 Apr 2018 11:11:50 +0200
announcement-310 <![CDATA[VÝŤAHY - REKONŠTRUKCIA pre bytový dom B6 na Ul. Užhorodskej a Ul. Ukrajinskej, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vytahy-rekonstrukcia-pre-bytovy-dom-b6-na-ul-uzhorodskej-a-ul-ukrajinskej-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "VÝŤAHY - REKONŠTRUKCIA pre bytový dom B6 na Ul. Užhorodskej 11, 13 a Ul. Ukrajinskej 2,4,6, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 11:35:14 +0200
announcement-309 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na "na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 11:14:06 +0200
announcement-308 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 11:08:28 +0200
announcement-307 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 11:04:52 +0200
announcement-306 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10-2 Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 10:59:55 +0200
announcement-305 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-18-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 10:53:26 +0200
announcement-304 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 10:54:51 +0200
announcement-303 <![CDATA[Obnova obalových konštrukcií bytového domu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-obalovych-konstrukcii-bytoveho-domu Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Obnova obalových konštrukcií bytového domu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 15:50:04 +0200
announcement-302 <![CDATA[Prístavba obchodného centra Zemplín v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pristavba-obchodneho-centra-zemplin-v-michalovciach Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Prístavba obchodného centra Zemplín v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 15:47:35 +0200
announcement-301 <![CDATA[Miesto uloženia písomností]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/miesto-ulozenia-pisomnosti Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomností. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:58:00 +0200
announcement-300 <![CDATA[Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, Mlynská 2, Spišská Nová Ves]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/exekutorsky-urad-spisska-nova-ves-mlynska-2-spisska-nova-ves Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, Mlynská 2, Spišská Nová Ves zverejňuje žiadosť o poskytnutie súčinnosti pri výkone exekučnej činnosti, vo veci "Róbert Kostič". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:55:31 +0200
announcement-299 <![CDATA[Obnova obalových konštrukcií bytového domu, blok H3, ul. Štefánikova č. 68-74, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-obalovych-konstrukcii-bytoveho-domu-blok-h3-ul-stefanikova-c-6874-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a začatí ústneho pojednávania vo veci "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, blok H3, ul. Štefánikova č. 68, 70, 72, 74, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:46:44 +0200
announcement-298 <![CDATA[Čast pozemku na Ulici agátovej v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cast-pozemku-na-ulici-agatovej-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom časti pozemku na Ulici agátovej v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:38:34 +0200
announcement-297 <![CDATA[Čast pozemku na Námestí osloboditeľov v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cast-pozemku-na-namesti-osloboditelov-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom časti pozemku na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:34:22 +0200
announcement-296 <![CDATA[Pozemok na Námestí osloboditeľov v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pozemok-na-namesti-osloboditelov-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom pozemku na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:25:57 +0200
announcement-295 <![CDATA[Časti pozemku na Ulici Jaroslawskej v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/casti-pozemku-na-ulici-jaroslawskej-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom časti pozemku na Ulici Jaroslawskej v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:22:14 +0200
announcement-294 <![CDATA[Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/regeneracia-medziblokovych-priestorov-sidliska-zapad-v-meste-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce". Bložšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Prílohy na stiahnutie:

]]>
Mon, 26 Mar 2018 10:57:21 +0200
announcement-293 <![CDATA[Oodpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oodpredaj-nehnutelnosti-vo-vlastnictve-mesta-michalovce Mesto Michalovce vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 23 Mar 2018 13:26:31 +0100
announcement-292 <![CDATA[Rodinný dom s garážou]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rodinny-dom-s-garazou Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Rodinný dom s garážou". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 23 Mar 2018 09:53:05 +0100
announcement-291 <![CDATA[Preložka trafostanice TS0364-0088 TR88/399 , J.A. Gagarina]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prelozka-trafostanice-ts03640088-tr88399-ja-gagarina Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Preložka trafostanice TS0364-0088 TR88/399 , J.A. Gagarina". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 23 Mar 2018 07:53:24 +0100
announcement-290 <![CDATA[Zrušenie trvalého pobytu - Victoria Goroľová]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zrusenie-trvaleho-pobytu-victoria-gorolova Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o zrušení trvalého pobytu k 21.03.2018 - Victoria Goroľová. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 22 Mar 2018 07:22:18 +0100
announcement-289 <![CDATA[Zrušenie trvalého pobytu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zrusenie-trvaleho-pobytu Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o zrušení trvalého pobytu k 21.03.2018 - Norbert Lörinc. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 21 Mar 2018 09:20:04 +0100
announcement-286 <![CDATA[Okresný súd Bratislava IV]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/okresny-sud-bratislava-iv Okresný súd Bratislava IV zverejňuje žiadosť o doručenie písomnosti vo veci "KOOPERATIVA poisžovňa, a.s., Vienna Insurance Group". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 21 Mar 2018 09:02:08 +0100
announcement-285 <![CDATA[Bytový dom Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/bytovy-dom-michalovce-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky vo veci "Bytový dom Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 20 Mar 2018 14:29:54 +0100
announcement-284 <![CDATA[POLYFUNKČNÉ CENTRUM - objekt SO 02 Michalovce, Sobranecká]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/polyfunkcne-centrum-objekt-so-02-michalovce-sobranecka Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "POLYFUNKČNÉ CENTRUM - objekt SO 02 Michalovce, Sobranecká". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 19 Mar 2018 15:14:01 +0100
announcement-283 <![CDATA[Pozemok na Ul. vrbovskej v Michalovciach, pre OZ VRBOVČAN]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pozemok-na-ul-vrbovskej-v-michalovciach-pre-oz-vrbovcan Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať pozemok  na Ul. vrbovskej v Michalovciach, pre OZ VRBOVČAN, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 19 Mar 2018 14:41:31 +0100
announcement-282 <![CDATA[Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/odpredaj-nehnutelnosti-vo-vlastnictve-mesta-michalovce Mesto Michalovce vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na "Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 16 Mar 2018 10:09:07 +0100
announcement-281 <![CDATA[PRO CIVITAS, s.r.o, Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava: Žiadosť o súčinnosť]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pro-civitas-sro-vajnorska-100a-83104-bratislava-ziadost-o-sucinnost Stály rozhodcovský súd zriadený pri Rozhodcovskej a mediačnej zverejňuje Žiadosť o súčinnosť vo veci žalobcu "PRO CIVITAS, s.r.o, Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 15 Mar 2018 11:59:36 +0100
announcement-280 <![CDATA[Diaľnica Dl Pozdišovce — Št. hranica SR/UA]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dialnica-dl-pozdisovce-st-hranica-srua Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje správu o rozsahu hodnotenia pre hodnotenie navrhovanej činnosti: „Diaľnica Dl Pozdišovce — Št. hranica SR/UA“. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 13 Mar 2018 11:22:30 +0100
announcement-277 <![CDATA[Reštaurácia rýchleho občerstvenia Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/restauracia-rychleho-obcerstvenia-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Reštaurácia rýchleho občerstvenia Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 12 Mar 2018 14:31:42 +0100
announcement-276 <![CDATA[Odstránenie nefunkčných a skorodovaných stĺpov miestneho rozhlasu na území mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/odstranenie-nefunkcnych-a-skorodovanych-stlpov-miestneho-rozhlasu-na-uzemi-mesta-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje verejnú vyhlášku vo veci "Odstránenie nefunkčných a skorodovaných stĺpov miestneho rozhlasu na území mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 08 Mar 2018 15:29:38 +0100
announcement-275 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu č. 2 na 8. p Michalovce, Jilemníckeho 54]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-c-2-na-8-p-michalovce-jilemnickeho-54 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 2 na 8. p Michalovce, Jilemníckeho 54". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 08 Mar 2018 09:39:43 +0100
announcement-274 <![CDATA[Základňová stanica a Rádioreléový bod Michalovce, Saleziiánov 4]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zakladnova-stanica-a-radioreleovy-bod-michalovce-saleziianov-4 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Základňová stanica a Rádioreléový bod Michalovce, Saleziiánov 4". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Mar 2018 16:10:57 +0100
announcement-273 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu č.7 na ulici Okružná 1298/56, 2. posch., Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-c7-na-ulici-okruzna-129856-2-posch-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu č.7 na ulici Okružná 1298/56, 2. posch., Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Mar 2018 15:49:55 +0100
announcement-272 <![CDATA[Rekonštrukcia plynovodov Michalovce, Stráňany, Višňová, UO02826_2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-plynovodov-michalovce-stranany-visnova-uo02826_2019 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Rekonštrukcia plynovodov Michalovce, Stráňany, Višňová, UO02826_2019". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Mar 2018 15:44:47 +0100
announcement-271 <![CDATA[Pokyny k orálnej vakcinácií Iíšok proti besnote - jarná kampaň 2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pokyny-k-oralnej-vakcinacii-iisok-proti-besnote-jarna-kampan-2018 Mesto Michalovce zverejňuje oznam Regionálnej veterinárnej a potrevinovej správy vo veci "Pokyny k orálnej vakcinácií Iíšok proti besnote - jarná kampaň 2018". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Mar 2018 16:07:12 +0100
announcement-270 <![CDATA[VZN 197/2018 o sociálnych slúžbách]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vzn-1972018-o-socialnych-sluzbach Mesto Michalovce zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Mar 2018 08:14:01 +0100
announcement-269 <![CDATA[MI (1905) / Michalovce - mestské kasárne - autopark - SK/EZ/MI / 1905]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/mi-1905-michalovce-mestske-kasarne-autopark-skezmi-1905 Mesto Michalovce zverejňuje verejnú vyhlášku Okresného úradu v Košiciach vo veci "MI (1905) / Michalovce - mestské kasárne - autopark - SK/EZ/MI/1905". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 06 Mar 2018 08:38:40 +0100
announcement-268 <![CDATA[Významná obnova bytového domu Jozefa Murgaša 1, 3, 5, 7]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyznamna-obnova-bytoveho-domu-jozefa-murgasa-1-3-5-7-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Významná obnova bytového domu Jozefa Murgaša 1, 3, 5, 7". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Mar 2018 23:18:39 +0100
announcement-267 <![CDATA[Obnova bytového domu G3 Ul. Štefánikova 1412, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-bytoveho-domu-g3-ul-stefanikova-1412-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Obnova bytového domu G3 Ul. Štefánikova 1412, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Mar 2018 08:37:35 +0100
announcement-266 <![CDATA[Nebytové priestory na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/nebytove-priestory-na-nam-osloboditelov-c-81-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom za účelom predĺženia doby nájmu na dobu neurčitú, nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:27:05 +0100
announcement-265 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80-1 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:23:39 +0100
announcement-264 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77-1 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:20:46 +0100
announcement-263 <![CDATA[Pprenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pprenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:18:36 +0100
announcement-262 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10-1 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:16:08 +0100
announcement-261 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 18]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-18-1 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:14:04 +0100
announcement-260 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-1 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:11:22 +0100
announcement-259 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, Michalovce, Zakarpatská 9]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-michalovce-zakarpatska-9 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania nariadení ústneho pojednávania vo veci "stavebné úpravy bytu č. 6 na 3.p Michalovce, Zakarpatská 9". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:08:30 +0100
announcement-258 <![CDATA[Opakovaná dobrovoľná dražba]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/opakovana-dobrovolna-drazba Auctioneer s.r.o. zverejňuje oznámeie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 01 Mar 2018 12:01:46 +0100
announcement-257 <![CDATA[TOWER SHOPPING CENTER — Michalovce, Nám. Osloboditeľov]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/tower-shopping-center-michalovce-nam-osloboditelov Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie Okresného úradu vo veci "TOWER SHOPPING CENTER — Michalovce, Nám. Osloboditeľov". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Feb 2018 22:45:49 +0100
announcement-256 <![CDATA[GVP Gastro Michalovce - nadstavba šatní]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/gvp-gastro-michalovce-nadstavba-satni Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "GVP Gastro Michalovce - nadstavba šatní". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Feb 2018 22:41:20 +0100
announcement-255 <![CDATA[Autosalón Michalovce, Močarianska]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/autosalon-michalovce-mocarianska Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Autosalón Michalovce, Močarianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Feb 2018 22:35:50 +0100
announcement-253 <![CDATA[Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad - rozšírenie]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zabany-skladka-na-nie-nebezpecny-odpad-rozsirenie Mesto Michalovce zverejňuje rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR vo veci "Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad - rozšírenie", vydané v zisťovacom konaní. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 27 Feb 2018 09:27:49 +0100
announcement-254 <![CDATA[Cyklistická trasa CMZ – Biela hora]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cyklisticka-trasa-cmz-biela-hora Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Cyklistická trasa CMZ – Biela hora". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha 1
Príloha 2

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď
Súťažné podklady - oprava 

]]>
Tue, 20 Mar 2018 15:39:03 +0100
announcement-252 <![CDATA[Pozemok na Ulici A. Markuša v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pozemok-na-ulici-a-markusa-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, pozemku na Ulici A. Markuša v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 26 Feb 2018 14:22:44 +0100
announcement-251 <![CDATA[Časť pozemku na Ulici na Ulici A. Markuša]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cast-pozemku-na-ulici-na-ulici-a-markusa Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, časti pozemku na Ulici na Ulici A. Markuša. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 26 Feb 2018 14:19:01 +0100
announcement-250 <![CDATA[Časť pozemku na Ulici Jána Kollára v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cast-pozemku-na-ulici-jana-kollara-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, časti pozemku na Ulici Jána Kollára v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 26 Feb 2018 14:17:06 +0100
announcement-249 <![CDATA[Byt do nájmu na Ulici okružnej v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-ulici-okruznej-v-polyfunkcnom-dome-okruzna-v-michalovciach Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Ulici okružnej v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 26 Feb 2018 14:13:43 +0100
announcement-248 <![CDATA[Byt do nájmu na Ulici mlynskej v bytovom dome „D“a“E“ v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-ulici-mlynskej-v-bytovom-dome-dae-v-michalovciach Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Ulici mlynskej v bytovom dome „D“a“E“ v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 26 Feb 2018 14:42:55 +0100
announcement-247 <![CDATA[Významná obnova bytového domu na ul. Severná 2, 4, 6, Michalovce Michalovce, Severná 5868/2]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyznamna-obnova-bytoveho-domu-na-ul-severna-2-4-6-michalovce-michalovce-severna-58682 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Významná obnova bytového domu na ul. Severná 2, 4, 6, Michalovce Michalovce, Severná 5868/2". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 26 Feb 2018 10:54:09 +0100
announcement-246 <![CDATA[Vybudovanie osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vybudovanie-osvetlenia-ladovej-plochy-zimneho-stadiona-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na poskytnutie služby "Vybudovanie osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3

]]>
Mon, 26 Feb 2018 08:30:47 +0100
announcement-245 <![CDATA[Zriadenie turniketov a vstupenkového systému pre Zimný štadión Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zriadenie-turniketov-a-vstupenkoveho-systemu-pre-zimny-stadion-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na poskytnutie služby "Zriadenie turniketov a vstupenkového systému pre Zimný štadión Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha 1
Príloha 2

]]>
Thu, 22 Feb 2018 12:08:08 +0100
announcement-244 <![CDATA[Rekonštrukcia bytu, ul. Saleziánov č. 1283/6, blok L3, byt č. 29]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-bytu-ul-salezianov-c-12836-blok-l3-byt-c-29 Mesto Michalovce, Stavebný úraz zverejňuje rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby vo veci "Rekonštrukcia bytu, ul. Saleziánov č. 1283/6, blok L3, byt č. 29, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 22 Feb 2018 09:05:07 +0100
announcement-243 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, ul. Masarykova 92, blok A9, 6 poschodie]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-ul-masarykova-92-blok-a9-6-poschodie Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Stavebné úpravy bytu, ul. Masarykova 92, blok A9, 6 poschodie, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 22 Feb 2018 09:02:15 +0100
announcement-242 <![CDATA[Obnova obalových konštrukcií bytového domu so súp. č. 3557 Michalovce, Konečná 7, 9, 11]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-obalovych-konstrukcii-bytoveho-domu-so-sup-c-3557-michalovce-konecna-7-9-11 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí konania o zmene stavby vo veci "Obnova obalových konštrukcií bytového domu so súp. č. 3557 Michalovce, Konečná 7, 9, 11". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 22 Feb 2018 08:57:53 +0100
announcement-241 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu č. 5 na 4. p Michalovce, Štefániková 46]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-c-5-na-4-p-michalovce-stefanikova-46-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 5 na 4. p Michalovce, Štefániková 46". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 22 Feb 2018 08:55:08 +0100
announcement-240 <![CDATA[INS FTTH MICH Michalovce Margarétová]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ins-ftth-mich-michalovce-margaretova Mesto Michalovce, Stavebný úred zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "INS FTTH MICH Michalovce Margarétová". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 16 Feb 2018 07:29:11 +0100
announcement-239 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu č. 5 na 4. p Michalovce, Štefániková 46]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-c-5-na-4-p-michalovce-stefanikova-46 Mesto Michalovce, Stavebný úred zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 5 na 4. p Michalovce, Štefániková 46". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 16 Feb 2018 07:24:24 +0100
announcement-238 <![CDATA[INS FTTH MI MICH Polygon9]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ins-ftth-mi-mich-polygon9 Mesto Michalovce, Stavebný úred zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "INS FTTH MI MICH Polygon9". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 16 Feb 2018 07:22:22 +0100
announcement-237 <![CDATA[Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A/G, ul. Moskovská 3880/10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-vytahu-v-bytovom-dome-ag-ul-moskovska-388010 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A/G, ul. Moskovská 3880/10". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

]]>
Fri, 16 Feb 2018 07:14:15 +0100
announcement-236 <![CDATA[ZO Pláne - zriadenie SR6 a NN kábla]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zo-plane-zriadenie-sr6-a-nn-kabla Mesto Michalovce, Stavebný úraz zverejňuje územné rozhodnutie vo veci "Michalovce, ZO Pláne - zriadenie SR6 a NN kábla". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 16 Feb 2018 07:16:34 +0100
announcement-235 <![CDATA[Rekonštrukcia bytu č.9 na ul. Okružná 1299/64, bytový dom M2]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-bytu-c9-na-ul-okruzna-129964-bytovy-dom-m2 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Rekonštrukcia bytu č.9 na ul. Okružná 1299/64, bytový dom M2, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 13 Feb 2018 23:53:46 +0100
announcement-234 <![CDATA[TRUCK PUB Michalovce, Nad Laborcom]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/truck-pub-michalovce-nad-laborcom Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "TRUCK PUB Michalovce, Nad Laborcom". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 12 Feb 2018 13:56:34 +0100
announcement-233 <![CDATA[Bytový dom Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/bytovy-dom-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje predložené odvolanie vo veci "Bytový dom Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 08 Feb 2018 21:13:41 +0100
announcement-232 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu č. 8 na 1. P Michalovce, Okružná 9]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-c-8-na-1-p-michalovce-okruzna-9 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 8 na 1. P Michalovce, Okružná 9". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 08 Feb 2018 21:05:59 +0100
announcement-231 <![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente RIÚS]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-strategickom-dokumente-rius Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente "Regionálnej integrovanej územnej strategii (RIÚS)" Košického samosprávneho kraja. Blkižšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

]]>
Thu, 08 Feb 2018 20:58:26 +0100
announcement-230 <![CDATA[Návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/navrh-vzn-o-rozsahu-poskytovania-socialnych-sluzieb Mesto Michalovce zverejňuje návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste  Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Feb 2018 08:49:23 +0100
announcement-229 <![CDATA[Preložka trafostanice TS0364-0088 TR88/399 Michalovce, J.A. Gagarina]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prelozka-trafostanice-ts03640088-tr88399-michalovce-ja-gagarina Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Preložka trafostanice TS0364-0088 TR88/399 Michalovce, J.A. Gagarina". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Feb 2018 08:45:44 +0100
announcement-228 <![CDATA[Byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-v-nadstavbe-bytoveho-domu-a1-a2-na-ulici-obrancov-mieru-4 Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:44:43 +0100
announcement-227 <![CDATA[Byt do nájmu na Obrancov mieru 4]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-obrancov-mieru-4 Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:41:51 +0100
announcement-226 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 18]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-18 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:34:24 +0100
announcement-225 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 24]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-24 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 24 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:31:28 +0100
announcement-224 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:28:04 +0100
announcement-223 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:25:37 +0100
announcement-222 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:19:09 +0100
announcement-221 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80 Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:12:24 +0100
announcement-220 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:04:56 +0100
announcement-219 <![CDATA[Priamy prenájom časti pozemku na Námestí osloboditeľov]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-prenajom-casti-pozemku-na-namesti-osloboditelov Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, časti pozemku v k. ú. Michalovce, na Námestí osloboditeľov  v Michalovciach, o výmere 15 m2 za účelom osadenia ochranných prvkov záhradnej architektúry  na uloženie kontajnerových nádob. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:02:18 +0100
announcement-218 <![CDATA[Priamy prenájom časti pozemku na sídlsku SNP]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-prenajom-casti-pozemku-na-sidlsku-snp Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, časti pozemku na sídlsku SNP v Michalovciach, o výmere 100 m2, za účelom riešenia technickej infraštruktúry, umiestnenia balkóna a zeleň k obytnému bloku A-7. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 09:54:06 +0100
announcement-217 <![CDATA[Rodinný dom a garáž Michalovce, Tehelné pole]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rodinny-dom-a-garaz-michalovce-tehelne-pole Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania vo veci "Rodinný dom a garáž Michalovce, Tehelné pole". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Feb 2018 07:50:40 +0100
announcement-216 <![CDATA[Významná obnova bytového domu Jozefa Murgaša 1, 3, 5, 7]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyznamna-obnova-bytoveho-domu-jozefa-murgasa-1-3-5-7 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Významná obnova bytového domu Jozefa Murgaša 1, 3, 5, 7". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 29 Jan 2018 10:18:42 +0100
announcement-215 <![CDATA[Obnova bytového domu G3 Ul. Štefánikova 1412]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-bytoveho-domu-g3-ul-stefanikova-1412 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Obnova bytového domu G3 Ul. Štefánikova 1412". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 29 Jan 2018 10:15:20 +0100
announcement-214 <![CDATA[Územné rozhodnutie: Ul. Močarianska, rekonštrukcia vodovodu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/uzemne-rozhodnutie-ul-mocarianska-rekonstrukcia-vodovodu Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje územné rozhodnutie vo veci "Ul. Močarianska, rekonštrukcia vodovodu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 24 Jan 2018 22:41:26 +0100
announcement-213 <![CDATA[Územné rozhodnutie: Intenzifikácia výroby sladu Michalovce, Močarianska]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/uzemne-rozhodnutie-intenzifikacia-vyroby-sladu-michalovce-mocarianska Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje územné rozhodnutie vo veci "Intenzifikácia výroby sladu - Michalovce, Močarianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 24 Jan 2018 22:41:43 +0100
announcement-212 <![CDATA[Územné rozhodnutie: Ul. Prof. Hlaváča rekonštrukcia verejného vodovodu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/uzemne-rozhodnutie-ul-prof-hlavaca-rekonstrukcia-verejneho-vodovodu Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o umiestnení stavby vo veci "ul. Prof. Hlaváča rekonštrukcia verejného vodovodu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 24 Jan 2018 22:41:56 +0100
announcement-211 <![CDATA[Obchodná verejná súťaž: Práčovňa a čistiareň]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obchodna-verejna-sutaz-pracovna-a-cistiaren Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 22 Jan 2018 10:58:57 +0100
announcement-210 <![CDATA[Obchodná verejná súťaž: Objekt Zariadenia opatrovateľskej služby]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obchodna-verejna-sutaz-objekt-zariadenia-opatrovatelskej-sluzby Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 22 Jan 2018 10:58:51 +0100
announcement-209 <![CDATA[Obchodná verejná súťaž: Predaj pozemkov]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obchodna-verejna-sutaz-predaj-pozemkov Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta: Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 22 Jan 2018 10:58:44 +0100
announcement-208 <![CDATA[Obchodná verejná súťaž: Administratívna budova]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obchodna-verejna-sutaz-administrativna-budova Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 22 Jan 2018 10:57:04 +0100
announcement-207 <![CDATA[Podmienky používania a rozsah výhod Senior karty pre rok 2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/podmienky-pouzivania-a-rozsah-vyhod-senior-karty-pre-rok-2018 Mesto Michalovce zverejňuje "Podmienky používania a rozsah výhod Senior karty pre rok 2018". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 13:37:44 +0100
announcement-206 <![CDATA[Priamy predaj: novovytvorený pozemok C-KN p.č. 68/58]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-predaj-novovytvoreny-pozemok-ckn-pc-6858 Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja) novovytvorený pozemok C-KN p.č. 68/58, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 m2, k.ú. Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 12:59:42 +0100
announcement-205 <![CDATA[Priamy predaj: novovytvorený pozemok C-KN p.č. 68/52]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-predaj-novovytvoreny-pozemok-ckn-pc-6852 Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja) novovytvorený pozemok C-KN p.č. 68/52, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 m2, k.ú. Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 12:57:29 +0100
announcement-204 <![CDATA[Priamy predaj: novovytvorené pozemky C-KN p.č. 1783/3, 1783/4, 1783/5, 1783/6, 1783/7, 1783/9 1783/10, 1783/11 a 1783/12]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-predaj-novovytvorene-pozemky-ckn-pc-17833-17834-17835-17836-17837-17839-178310-178311-a-178312 Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja) novovytvorené pozemky C-KN, parcelné čísla 1783/3 o výmere 13 m2, 1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m21783/7 o výmere 12 m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o výmere 17 m2, 1783/11 o výmere 7 m2 a 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. Stráňany. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 12:52:42 +0100
announcement-203 <![CDATA[Priamy predaj: novovytvorený pozemok C-KN p.č. 1837/266]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-predaj-novovytvoreny-pozemok-ckn-pc-1837266 Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja) novovytvorený pozemok C-KN p.č. 1837/266, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 245 m2, k.ú. Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 12:43:38 +0100
announcement-202 <![CDATA[TOWN SHOPPING CENTER - Michalovce, Nám. osloboditeľov]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/town-shopping-center-michalovce-nam-osloboditelov Mesto Michalovce, ako dotknutá obec, informuje verejnosť, že navrhovatel‘: BL Five, s. r. o., Nám. osloboditel‘ov 1, 071 01 Michalovce, predložila dňa 11.01.2018, Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredíe zámer navrhovanej činnosti: „TOWN SHOPPING CENTER — Michalovce, Nám. osloboditel‘ov“. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 13:23:49 +0100
announcement-201 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, ul. Masarykova 92]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-ul-masarykova-92 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústveho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu, ul. Masarykova 92, blok A9, 6 poschodie, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 18 Jan 2018 07:28:50 +0100
announcement-200 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, Michalovce, Okružná 9]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-michalovce-okruzna-9 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "stavebné úpravy bytu č. 8 na 1. P Michalovce, Okružná 9". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 17 Jan 2018 11:08:55 +0100
announcement-199 <![CDATA[Rekonštrukcia bytu, ul. Saleziánov č. 1283/6, blok L3, byt č. 29, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-bytu-ul-salezianov-c-12836-blok-l3-byt-c-29-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby vo veci "Rekonštrukcia bytu, ul. Saleziánov č. 1283/6, blok L3, byt č. 29, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 16 Jan 2018 08:15:43 +0100
announcement-198 <![CDATA[Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A/G, ul. Moskovská 3880/10, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-vytahu-v-bytovom-dome-ag-ul-moskovska-388010-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A/G, ul. Moskovská 3880/10, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 16 Jan 2018 08:12:59 +0100
announcement-197 <![CDATA[Výťahy - rekonštrukcia B8 Východ, Michalovce, Ukrajinská, Jána Hollého, Uralská]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vytahy-rekonstrukcia-b8-vychod-michalovce-ukrajinska-jana-holleho-uralska Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Výťahy - rekonštrukcia B8 Východ, Michalovce, Ukrajinská, Jána Hollého, Uralská". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 15 Jan 2018 08:05:57 +0100
announcement-196 <![CDATA[Ponuka bytu do nájmu - Obrancov mieru 4]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ponuka-bytu-do-najmu-obrancov-mieru-4 Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Obrancov mieru 4  (malometrážne byty) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 11 Jan 2018 10:18:03 +0100
announcement-195 <![CDATA[Ponuka bytu do nájmu - Obrancov mieru 8]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ponuka-bytu-do-najmu-obrancov-mieru-8 Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Ulici obrancov mieru v bytových domoch „A" a „C“v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 11 Jan 2018 10:18:38 +0100
announcement-192 <![CDATA[Diaľnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR/UA ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dialnica-d1-pozdisovce-st-hranica-srua Mesto Michalovce, ako dotknutá obec zverejňuje zámer Národnej diaľničnej spološnosti, a.s. vo veci "Dial‘nica D1 Pozdišovce — Št. hranica SR/UA". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2018_01_09-01

]]>
Tue, 09 Jan 2018 15:08:42 +0100
announcement-194 <![CDATA[Cesty Košice, s.r.o. - Bytový dom Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cesty-kosice-sro-bytovy-dom-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o podanom odvolaní vo veci "Bytový dom Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2018_01_09-03

]]>
Wed, 10 Jan 2018 08:43:45 +0100
announcement-193 <![CDATA[ZO Pláne - zriadenie SR6 a NN kábel]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zo-plane-zriadenie-sr6-a-nn-kabel Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí úzrmného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "ZO Pláne - zriadenie SR6 a NN kábla". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2018_01_09-02

]]>
Wed, 10 Jan 2018 07:51:16 +0100
announcement-190 <![CDATA[Doplnenie územného a stavebného konania - TRUCK PUB]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/doplnenie-uzemneho-a-stavebneho-konania-truck-pub Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o doplnení územného a stavebného konania v obnovenom konaní vo veci "TRUCK PUB, Nad Laborcom". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 09 Jan 2018 10:04:20 +0100
announcement-189 <![CDATA[Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020 Mesto Micalovce zverejňuje správu o hodnotení "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2018_01_02-01

]]>
Mon, 08 Jan 2018 09:18:30 +0100
announcement-188 <![CDATA[Ponuka bytu do nájmu - Obrancov mieru ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ponuka-bytu-do-najmu-obrancov-mieru-1 Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na ulici Obrancov mieru 4 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2017_12_28-03

]]>
Mon, 08 Jan 2018 08:25:14 +0100
announcement-187 <![CDATA[Ponuka bytu do nájmu - Obrancov mieru]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ponuka-bytu-do-najmu-obrancov-mieru Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu ulici na Obrancov mieru 4  (malometrážne byty) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2017_12_28-02

]]>
Mon, 08 Jan 2018 08:17:36 +0100
announcement-186 <![CDATA[Ponuka bytu do nájmu - Konečná]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ponuka-bytu-do-najmu-konecna Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Ulici konečnej v bytovom dome "H" v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2017_12_28-01

]]>
Mon, 08 Jan 2018 08:07:57 +0100
announcement-185 <![CDATA[Michalovce - ul. Prof. Hlaváča rekonštrukcia verejného vodovodu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/michalovce-ul-prof-hlavaca-rekonstrukcia-verejneho-vodovodu Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje Oznámenie o zmene projektovej dokumentácie a nariadenie termínu na vyjadrenie vo veci "ul. Prof. Hlaváča rekonštrukcia verejného vodovodu". Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

]]>
Mon, 18 Dec 2017 08:47:55 +0100
announcement-183 <![CDATA[VZN 195/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vzn-1952017-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-a-ziaka-skol-a-skolskych-zariadeni-zriadenych-na-uzemi-mesta-michalovce-na-rok-2018 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 195 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2018. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 13 Dec 2017 23:22:59 +0100
announcement-184 <![CDATA[Dodatok č.1 k VZN 180/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodatok-c1-k-vzn-1802015-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady Dodatok č.1 k všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Michalovce č.180/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 14 Dec 2017 08:30:18 +0100
announcement-181 <![CDATA[Prestavba a nadstavba objektu skladov na polyfunkčný objekt]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prestavba-a-nadstavba-objektu-skladov-na-polyfunkcny-objekt Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Tue, 12 Dec 2017 11:41:24 +0100
announcement-182 <![CDATA[VZN 196/2017 o rozsahu poskytovania soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vzn-1962017-o-rozsahu-poskytovania-soc-sluzieb-o-sposobe-a-vyske-uhrad-za-soc-sluzby Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 18 Dec 2017 09:13:50 +0100
announcement-180 <![CDATA[Prístavba závesného balkóna]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pristavba-zavesneho-balkona Mesto Michalovce, Stavebný úraz zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Prístavba závesného balkóna". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore. [pdf]

]]>
Fri, 08 Dec 2017 11:19:22 +0100
announcement-179 <![CDATA[Byt do nájmu na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-obrancov-mieru-4-malometrazne-byty-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje "byt do nájmu na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Wed, 06 Dec 2017 12:16:45 +0100
announcement-178 <![CDATA[Byt do nájmu na Ulici obrancov mieru v bytových domoch „A" a „C“v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-ulici-obrancov-mieru-v-bytovych-domoch-a-a-cv-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje "byt do nájmu na Ulici obrancov mieru v bytových domoch „A" a „C“v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Wed, 06 Dec 2017 12:14:36 +0100
announcement-177 <![CDATA[Byt do nájmu v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-v-polyfunkcnom-dome-okruzna-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje "byt do nájmu v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Wed, 06 Dec 2017 12:12:41 +0100
announcement-175 <![CDATA[Zámer na priamy prenájom nehnuteľností]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zamer-na-priamy-prenajom-nehnutelnosti-2 Mesto Michalovce zverejňuje "Zámer na priamy prenájom nehnuteľností": pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Stráňany na ulici Partizánskej. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Wed, 06 Dec 2017 12:02:53 +0100
announcement-174 <![CDATA[Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zamer-na-priamy-prenajom-nehnutelnosti-1 Mesto Michalovce zverejňuje "Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti": časti pozemku p.C-KN č. 682/1, k.ú. Michalovce o výmere 60 m2 na Ulici Jána Hollého v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Wed, 06 Dec 2017 12:00:56 +0100
announcement-173 <![CDATA[Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zamer-na-priamy-prenajom-nehnutelnosti Mesto Michalovce zverejňuje "Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti": pozemku p.c-kn č. 4645/1, k.ú. Michalovce o výmere 215 m2 na ulici Jána Hollého v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Wed, 06 Dec 2017 11:59:17 +0100
announcement-172 <![CDATA[Zámer predĺžiť platnosť Zmluvy o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zamer-predlzit-platnost-zmluvy-o-najme-nebytovych-priestorov-a-poskytovanych-sluzbach Mesto Michalovce zverejňuje Zámer predĺžiť platnosť "Zmluvy o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách" ako prípad hodný osobitného zreteľa. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Wed, 06 Dec 2017 11:56:18 +0100
announcement-176 <![CDATA[Územné rozhodnutie vo veci Bytový dom Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/uzemne-rozhodnutie-vo-veci-bytovy-dom-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje "Územné rozhodnutie vo veci Bytový dom Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Fri, 15 Dec 2017 09:16:10 +0100
announcement-171 <![CDATA[Oznámenie o začatí kolaudačného konania rekonštrukcie výťahu v bytovom dome A5/I, ul. Odeská č. 3880/2 , Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-rekonstrukcie-vytahu-v-bytovom-dome-a5i-ul-odeska-c-38802-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A5/I, ul. Odeská č. 3880/2 , Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Thu, 23 Nov 2017 08:28:39 +0100
announcement-170 <![CDATA[Oznámenie o začatí kolaudačného konania rekonštrukcie výťahu v bytovom dome A6/D,F na ul. Štefánikova č.11, 15, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-rekonstrukcie-vytahu-v-bytovom-dome-a6d%2Cf-na-ul-stefanikova-c11-15-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A6/D,F na ul. Štefánikova č.11, 15, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Thu, 23 Nov 2017 08:25:39 +0100
announcement-168 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania obnovy bytového domu na ul. Severná 2, 4, 6, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-obnovy-bytoveho-domu-na-ul-severna-2-4-6-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Významná obnova bytového domu na ul. Severná 2, 4, 6, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Wed, 22 Nov 2017 21:29:42 +0100
announcement-167 <![CDATA[VZN č. 193/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vzn-c-1932017-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia Mesto Michalovce zverejňuje VZN mesta Michalovce č. 193/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Fri, 24 Nov 2017 11:35:23 +0100