Registre

Názov Typ Kategória
1. Basket Klub Michalovce Športové kluby
ANIMA - Domov sociálnych služieb pre deti Sociálne služby a sociálne zariadenia ANIMA - DSS
Atletický klub AC Michalovce Športové kluby
ATLETICKÝ ŠK COMENIUM PRI IV. ZŠ v Michalovciach Športové kluby
Banková budova Pamätihodnosti
Barokovo-klasicistický kaštieľ rodu Sztáray Pamätihodnosti
Benu Lekárne
Bridžový klub Michalovce Športové kluby
Budova Groszovho paláca Pamätihodnosti
Budova starého súdu Pamätihodnosti
Budova Zlatého býka Pamätihodnosti
Bývalá banka - dnes regionálne kultúrne stredisko a meštiansky dom (pod kupolou) Pamätihodnosti
Cirkev adventistov siedmeho dňa Cirkvi
Cirkev bratská Cirkvi
CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
CMŠ sv. Terezky Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
CZŠ sv. Michala Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
Decima Lekárne
Denné centrum - DC1 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC2 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC3 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC4 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC5 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC6 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC7 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC8 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denný stacionár - Detské jasle (KDSD) Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denný stacionár sv. Kláry Sociálne služby a sociálne zariadenia Arcidiecézna charita Košice
Detské jasle (KDSD) Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
Detský domov (DeD) Sociálne služby a sociálne zariadenia
DFS Jurošík Folklórne súbory
Dr. Max (P. O. Hviezdoslava) Lekárne
Dr. Max (Sobranecká cesta) Lekárne
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice, pobočka Michalovce Školy a vzdelávacie zariadenia Vysoké školy
Evanielická cirkev a.v. Cirkvi
Evanjelická cirkev metodistická Cirkvi
Farmácia Lekárne
Filantropia Michalovsko - Košickej eparchie Sociálne služby a sociálne zariadenia
FLORBALOVÝ KLUB Michalovce Športové kluby
Fortuna Lekárne
Gréckokatolícka cirkev Cirkvi
Gréckokatolícky farský Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky Pamätihodnosti
Gréckokatolícky Chrám sv. Ducha z rokov 1934 - 1935, postavený v neobyzantskom slohu Pamätihodnosti
Gymnázium Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Gymnázium Pavla Horova Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Handball Club winLand Michalovce Športové kluby
HK Dukla Ingema Michalovce Športové kluby
HK MLÁDEŽ MICHALOVCE Športové kluby
Hnojňane z Mihaľovec Folklórne súbory
Hvezdáreň v Michalovciach Školy a vzdelávacie zariadenia Záujmovo-vzdelávacie inštitúcie
Charitný dom Eriky Jakabovej – Zariadenie opatrovateľskej služby Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Imricha Halása Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Juraja Jendžeľovského Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Profesora Hlaváča Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Profesora Hlaváča – Zariadenie opatrovateľskej služby Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Teresa Benedicta
I. ZŠ, Ul. T. J. Moussona Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
Idea Lekárne
II. ZŠ, Ul. J. Švermu Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
III. ZŠ, Ul. Moskovská Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
IUVENTA Michalovce Športové kluby
IV. ZŠ, Komenského Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
Jasmine Lekárne
Kamilka Lekárne
Kaplnka sv. Antona Paduánskeho Pamätihodnosti
Kino Centrum Mestské organizácie
KLUB VOJAKOV V ZÁLOHE (KVvZ) Michalovce Športové kluby
KST Turista Michalovce Športové kluby
Lekáreň sv. Jakuba Lekárne
Lekárska pohotovosť - LSPP pre deti a dorast v Michalovciach Lekárska pohotovosť
LSPP pre dospelých v Michalovciach Lekárska pohotovosť
Mestská polícia Mestské organizácie
Mestské kultúrne stredisko Mestské organizácie
Mestský úrad Michalovce Úrady a inštitúcie
MFK Zemplín Michalovce Športové kluby
MHK JUNIOR Michalovce Športové kluby
Mihaľovski nevesti i beťare Folklórne súbory
Michalovský domov seniorov Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Motovia moto club Športové kluby
MŠ, Ul. F. Kráľa Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. J. A. Komenského Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. J. Švermu Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. Leningradská Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. Masarykova Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. okružná Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. S. H. Vajanského Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. školská Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
Nezábudka Lekárne
Nová cesta, o.z. Sociálne služby a sociálne zariadenia
Obchodná akadémia Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Obvodný úrad Michalovce Úrady a inštitúcie
Obvodný úrad životného prostredia Michalovce Úrady a inštitúcie
Odľahčovacia služba Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Olympijský klub Michalovce Športové kluby
Opatrovateľská služba Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
OZ Pozdrav Sociálne služby a sociálne zariadenia
Pallotíni - Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Cirkvi
Pedikúra Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Pharmacia Lekárne
PLAVECKÝ KLUB ORCA Michalovce Športové kluby
Pomoc rodine, o.z. Sociálne služby a sociálne zariadenia
Pôvodne gotický rímskokatolícky farský Chrám Narodenia Panny Márie zo 14. storočia Pamätihodnosti
Pranie a žehlenie Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Pravoslávna eparchia v Michalovciach Cirkvi
Prepravná služba - Mobilites, n.o. Sociálne služby a sociálne zariadenia
Pro Mente , n.o. Sociálne služby a sociálne zariadenia
Prvý michalovský klub slovenských turistov Športové kluby
Psychiatrická ambulancia Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Integra
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Zdravotníctvo
Radnica z roku 1928 - sídlo Mestského úradu v Michalovciach Pamätihodnosti
Red Dragon Športové kluby
Reformovaná kresťanská cirkev Cirkvi
Rehabilitácia Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Rehabilitačné stredisko Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Integra
Rehoľa redemptoristov Cirkvi
Rímskokatolícka cirkev Cirkvi
Rozmarín Lekárne
Saleziáni dona Bosca Michalovce Cirkvi
Salus Lekárne
Sanamus Lekárne
Seniora - VÁNOK Folklórne súbory
Schneider Lekárne
Slovenská únia slochovo postihnutých Sociálne služby a sociálne zariadenia
Slovenský červený kríž - Azylový dom Sociálne služby a sociálne zariadenia
Slovenský zväz telesne postihnutých Sociálne služby a sociálne zariadenia
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Sociálne služby a sociálne zariadenia
Služby mesta Michalovce, s.r.o. Mestské organizácie
SOŠ obchodu a služieb Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
SOŠ sv. Cyrila a Metoda Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
SOŠ technická Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Spojená ZŠ internátna, Ul. školská Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
Spoločné stravovanie dôchodcov a určených skupín občanov mesta Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Stráňany Lekárne
Stredná zdravotnícka škola Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
STRELECKÝ KLUB MULTI (SKM) Michalovce Športové kluby
Súbor Zemplín Folklórne súbory
Super lekáreň Lekárne
Svet zdravia a.s. Nemocnica Michalovce Zdravotníctvo
Svojina Folklórne súbory
SZUŠ TALENT-UM, Ul. okružná Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
SZUŠ, Ul. okružná Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
Školské výpočtové stredisko Školy a vzdelávacie zariadenia Záujmovo-vzdelávacie inštitúcie
ŠPORTOVÝ KICKBOX KLUB Michalovce Športové kluby
Športový klub stolného tenisu v Michalovciach Športové kluby
ŠPORTOVÝ KLUB ZEMPLÍN ODDIEL JUDO Michalovce Športové kluby
Technické a záhradnícke služby Mestské organizácie
TENNIS JUNIOR TEAM Michalovce Športové kluby
Tilia Lekárne
TJ ŠTART ODETA Michalovce Športové kluby
U Apolóna Lekárne
U samaritána Lekárne
UFO Klub Michalovce Športové kluby
ÚTULOK v Baškovciach Sociálne služby a sociálne zariadenia ANIMA - DSS
V. ZŠ, Ul. školská Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
VI. ZŠ, Ul. okružná Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
VII. ZŠ, Ul. Krymská Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
VIII. ZŠ, Ul. Kpt. Nálepku Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
VOLEJBALOVÝ KLUB Michalovce Športové kluby
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Školy a vzdelávacie zariadenia Vysoké školy
Základy rotundy v areáli Zemplínskeho múzea Pamätihodnosti
Zariadenie podporovaného bývania Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Integra
Záujmová skupina priateľov lukostreľby Michalovce Športové kluby
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Sociálne služby a sociálne zariadenia
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Školy a vzdelávacie zariadenia Záujmovo-vzdelávacie inštitúcie
Zemplínski heligonkári Folklórne súbory
ZUŠ, Štefánikova Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy