Začínajúca práca rómskych hliadok v lokalite Angy mlyn