VI.ZŠ Okružná ul. - výkopy, kanalizácia, vonkajšie práce