Vizitácia komisárov z ACES Europe


Komisári ACES sa zúčastnili športového podujatia pre predškolákov z MŠ, na tréningu našich hádzanárok z Iuventy...