Úspešní žiaci ZŠ T.J. Moussona


Primátor mesta Michalovce prijal 18. septembra na pôde mestského úradu žiakov Základnej školy T.J. Moussona, ktorí dosiahli úspech v športovej oblasti.